Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam - Sự phân bố sinh viên, 2006

Như một ví dụ về sự phân tán tri thức và bức tranh tri thức, bản đồ minh họa sự phân bố sinh viên ở đồng bằng sông Cửu Long ở cấp tỉnh. Đây là bản đồ không gian ba chiều và bao gồm góc nhìn nghiêng từ Đông Bắc đến Tây Nam. Khuynh hướng của sự phân bố cũng được chỉ ra trong phần trình bày dưới đây.

 Hình 1 (Figure 1): Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam - Sự phân bố sinh viên, 2006. Tỷ lệ: 1:3.000.000

 

Chú thích của bản đồ là số lượng phân bố sinh viên là con số tuyệt đối. Các thuộc tính quan trọng nhất của bản đồ cũng như các giá trị phân loại và phạm vi địa lý được xếp thành cột.

Bản đồ được hoàn thiện dựa trên bộ dữ liệu năm 2006 được cung cấp bởi Tổng cục Thống kê Việt Nam (www.gso.gov.vn).

Phương pháp: Việc phân loại các hạng mục bản đồ được thực hiện một cách thủ công. Phân loại thấp nhất và cao nhất đều chứa mỗi giá trị đơn lẻ. Tất cả các phân loại khác đều đại diện cho các phạm vi giá trị. Nếu 2 tỉnh cùng rơi vào một cột phân loại, thì ranh giới giữa các tỉnh được xóa bỏ và các tỉnh này được hợp nhất. Vì vậy chúng tôi có bản đồ trừu tượng của đồng bằng sông Cửu Long, với không gian ba chiều minh họa “đỉnh điểm” và “trọng tâm” của việc phân bố tri thức. Các giá trị cao của hình ảnh 3D có liên quan đến số lượng sinh viên. Phép nội suy giữa các phân loại đơn lẻ được chọn ngẫu nhiên và tập trung vào so sánh các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất ở cấp tỉnh. Cuối cùng, kết quả chỉ ra rằng, thành phố Cần Thơ có có số lượng sinh viên cao nhất. GIS: Hệ thống điều phối tham khảo: Projection UTM 48 N; Datum WGS 84.Hình 2 (Figure 2): Nhìn từ Tây Nam: Đồng bằng sông Cửu Long – Sự phân bố sinh viên, 2006.

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.