Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Sự phá hủy tuyến nội tiết

Địa điểm nghiên cứu

Thực hiện bởi Joachim Clemens, Lê Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thái Hoà.

 

Các chất gây rối loạn nội tiết trong nước mặt được quan trắc tại hai khu vực thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long là khu vực Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Thành Phố Cần Thơ và khu vực Xã An Long, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp.

Kết quả

Thực hiện bởi Nguyễn Thái Hoà, Joachim Clemens và Lê Thị Ánh Hồng.

 

Một số kêt quả ban đầu cho thấy nước thải từ khu công nghiệp, chăn nuôi heo là những nguồn phát sinh các chất gây rối loạn nội tiết.

Phân tích

Thực hiện bởi Lê Thị Ánh Hồng, Joachim Clemens và Nguyễn Thái Hoà.

 

Tổng lượng estrogen và dẫn xuất của chúng trong mẫu nước được phân tích bằng phương pháp YES (Yeast Estrogen Screen) đã được công bố bởi hai nhà khoa học Routledge và Sumpter năm 1996, phương pháp này sử dụng máy ELISA READER để đo mật độ quang hấp thụ ở 2 bước sóng 540nm và 630 nm khi phản ứng tạo màu hình thành giữa các chất gây rối loạn nội tiết và nấm men đã được chuyển gen

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.