Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Đánh giá tổn thương

Nghiên cứu đánh giá tổn thương tại Cần Thơ 2009

 

Nghiên cứu thăm dò tại Cần Thơ (một trong ba điểm nghiên cứu của dự án WISDOM) đã cho ta một cái nhìn cơ bản về những đặc điểm của sự tổn thương đô thị và ven đô. Thông qua sự kết hợp của các phương pháp khác nhau như thảo luận nhóm với các chuyên gia, phỏng vấn hộ gia đình và những phân tích dữ liệu thứ cấp (số liệu thống kê), kiến thức về các kiểu tổn thương và quy trình quản lý có thể thu thập được. Nhờ đó, các câu hỏi nghiên cứu và phương pháp tiếp cận có thể được điều chỉnh cho các nghiên cứu ở giai đoạn tiếp theo.

Nghiên cứu đánh giá tổn thương ở Đồng Tháp 2009

 

Nghiên cứu định tính đã được thực hiện ở hai xã Phú Hiệp và An Hòa (cả hai đều ở huyện Tam Nông) của tỉnh Đồng Tháp. Các phương pháp được áp dụng bao gồm các cuộc phỏng vấn sâu với nông dân và phương pháp đánh giá nhanh nông thôn (PRA), ví dụ như, sơ đồ mặt cắt sinh thái, xếp hạng giàu nghèo, phân tích sơ lược lịch sử, sơ đồ Venn và lịch thời vụ (hình số 1, 2 và 3 ). Thêm vào đó, các cuộc phỏng vấn với những nhà chuyên môn và các cuộc thảo luận nhóm cũng được thực hiện với các nhà ra quyết định từ các cơ quan lập kế hoạch và quản lý lũ lụt, ví dụ như Uỷ ban phòng chống lụt bão ở cấp địa phương.

Kết quả ban đầu về Đánh giá tổn thương

 

Kết quả khảo sát ban đầu cho thấy những vấn đề quan trọng của mô hình đánhgiá tổn thương và cách ứng phó trên khía cạnh các mối nguy liên quan đến nước, đặc biệt lũ và xâm nhập mặn. Qua so sánh các mô hình đánh giá ở các địa phương khác nhau (trong huyện và trong vùng nghiên cứu đã xác định trước), một tổ hợp các cách đánh giá cho các điểm nghiên cứu đã được đưa ra. Lựa chọn này được bổ sung bằng các phân tích kinh tế xã hội đã được thu thập cùng với đợt khảo sát.

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.