Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Kinh tế xã hội

Vận tải Đường bộ

Chuyên chở hàng hóa bằng đường bộ cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng. Giống như vận tải đường thủy ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, trong những năm qua vận tải đường bộ cũng cho thấy sự gia tăng về số lượng hàng hóa chuyên chở. Theo đó lượng hàng hóa chuyên chở bằng đường bộ ở các tỉnh thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long đã tăng 25 % trong ba năm từ năm 2003 đến 2006, từ 15.699.200 tấn lên 19.694.400 tấn. Với tỷ lệ tăng là 6,51 %, ngành vận tải đường bộ của Thành phố Hồ Chí Minh không tăng trưởng mạnh như Đồng bằng Sông Cửu Long, song với tổng số lượng 21.353.600 tấn hàng hóa chuyên chở bằng đường bộ năm 2006, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đứng đầu trong các số liệu thống kê.

Chuyên chở hàng hóa bằng đường thủy

Sông Mê-kông hình thành nên một con đường thông thương quan trọng cho cả thị trường quốc gia và xuất nhập khẩu hàng hóa. Do sản xuất và lưu lượng buôn bán không ngừng tăng trong ngành nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và công nghiệp của địa phương, nhu cầu về cung ứng cho giao thông vận tải cũng ngày càng tăng cao.Hiện tại, Đồng bằng Sông Cửu Long có 25.000 km sông và kênh rạch với 500.000 tàu qua lại mỗi ngày (> 1 DWT = trọng tải toàn phần), trong đó 66 % là hàng hóa và 33 % dùng cho chuyên chở khách. Lưu lượng giao thông tuy không phải là vấn đề, song lại rất khó kiểm soát và quản lý đường thủy: Riêng ở Việt Nam, trên 40 % tàu thuyền không có đăng ký và chỉ có 27 % bến tàu có giấy phép hoạt động (MONRE 2009).

Chương trình đầu tư mới cho các trạm bơm ở Đồng bằng Sông Cửu Long

Với việc ban hành nghị định 1402/BNN-TL, chính phủ Việt Nam đã khởi động một chương trình đầu tư mới để nâng cấp cơ sở hạ tầng trạm bơm ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Chương trình này là một phần trong chính sách mới của chính phủ về phát triển nông thôn tổng hợp (Tam Nông). Từ 2009 đến 2015 chính phủ Việt Nam dự kiến đầu tư không dưới 133 triệu Đô-la Mỹ vào cả hoạt động chuyển hóa các trạm bơm chạy bằng xăng quy mô lớn và vừa thành các trạm bơm chạy bằng điện và hoạt động xây dựng các trạm bơm mới trên khắp châu thổ.

Khu Công nghiệp và Vốn Đầu tư ở Đồng bằng Sông Cửu Long

Các Khu Công nghiệp (KCN) là những khu vực đất đai được phân ranh giới và sử dụng để phát triển công nghiệp. Những khu vực như vậy thường nằm ở rìa các thành phố lớn, đễ tận dụng được các phương tiện vận chuyển và cung ứng dịch vụ (ví dụ: đường cao tốc, sân bay và sông/bến cảng). Sự phát triển của các khu công nghiệp ở Việt Nam có liên quan mật thiết đến sự cải cách Đổi Mới vào cuối những năm 1980: việc cung cấp các vị trí kinh doanh hấp dẫn đã khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, một yếu tố quan trọng tác động đến tăng trưởng kinh tế quốc gia và địa phương.

Thành phố Cần Thơ – Quản lý Thủy lợi, 2006 - 2008

Trong những thập kỷ qua, ngành cơ khí và quản lý thủy lợi luôn cho thấy sự đóng góp một vai trò trọng yếu đối với sự phát triển của sản xuất nông nghiệp ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Một số kênh, đê và cống đã được xây dựng và nhiều trạm bơm cũng đã đi vào hoạt động. Các đầu tư vào cơ sở hạ tầng này nhằm phục vụ nhiều mục đích khác nhau, nhưng trong số đó quan trọng nhất là cung cấp nước cho tưới tiêu, kiểm soát lũ (ở thượng lưu châu thổ) và ngăn chặn sự nhiễm mặn ở khu vực ven biển.

Đồng bằng Sông Cửu Long – Sản lượng Nuôi trồng Thủy sản, 2004 & 2007

Các bản đồ minh họa sản lượng nuôi trồng thủy sản hàng năm ở cấp tỉnh trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Thành phố Cần Thơ – Sản lượng Nuôi trồng Thủy sản, 2004 & 2007

 

Các bản đồ minh họa sản lượng nuôi trồng thủy sản hàng năm ở cấp huyện trong Thành phố Cần Thơ.

Đồng bằng Sông Cửu Long – Sản lượng Nuôi trồng Tôm, 2004 & 2007

Các bản đồ minh họa sản lượng nuôi trồng tôm hàng năm ở cấp tỉnh trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Đồng bằng Sông Cửu Long – Sản lượng Nuôi trồng Cá, 2004 & 2007

Các bản đồ minh họa sản lượng nuôi trồng cá hàng năm ở cấp tỉnh trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Thành phố Cần Thơ – Khu vực Nuôi Cá, 2004 & 2007

Các bản đồ minh họa diện tích nuôi cá ở cấp huyện trong Thành phố Cần Thơ.

Thành phố Cần Thơ – Số lượng Khu nuôi Thủy sản, 2007

Bản đồ minh họa số trang trại ở cấp huyện trong Thành phố Cần Thơ.

Thành phố Cần Thơ – Chăm sóc y tế, 2006

Bản đồ minh họa sự phân bố bác sỹ ở cấp quận của thành phố Cần Thơ.

Thành phố Cần Thơ – Số lượng các khu công nghiệp, 2006

Bản đồ minh họa sự phân bố các khu công nghiệp của thành phố Cần Thơ.

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.