Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Quản trị

Đây là trang web chính thức của dự án WISDOM-Hệ thống quản lý thông tin liên quan đến nước cho đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

 

Được cấp kinh phí bởi

 

Bộ liên bang về Giáo dục và Nghiên cứu, CHLB Đức. Số dự án FKZ 033L040 A-H

 

Cơ quan quản lý dự án

 

Trung tâm nghiên cứu Juelich (PTJ)

 

Liên hệ

Quản lý dự án: Tiến sĩ Claudia Kuenzer 
Hỗ trợ kỹ thuật và cập nhật: Juliane Huth 

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm (disclaimer)

 

1. Nội dung: Tác giả có quyền không chịu trách nhiệm về tính cập nhật, chính xác, đầy đủ hay chất lượng của thông tin đã đưa. Vì vậy, tác giả không có trách nhiệm đối với thiệt hại gây ra do việc sử dụng các thông tin, bao gồm bất cứ thông tin nào không đầy đủ hoặc không chính xác. Tất cả đều không có sự ràng buộc hoặc không có trách nhiệm. Nội dung của các trang hoặc các công trình bao gồm các thông tin có thể được bổ sung, thay đổi hoặc xóa bỏ 1 phần hay hoàn toàn bởi tác giả mà không có sự thông báo riêng rẽ. 
2. Tham khảo và các liên kết: Tác giả không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung được liên kết hay tham khảo – ngoại trừ trường hợp tác giả nắm rõ đó là nội dung bất hợp pháp và có thể khuyến cáo người đọc không nên truy cập những trang như vậy. Nếu có thiệt hại xảy ra do sử dụng thông tin từ trang web này, chỉ tác giả của những trang web liên kết là người chịu trách nhiệm, trách nhiệm không thuộc về người thực hiện liên lết với những trang web đó. Hơn nữa, tác giả không chịu trách nhiệm với các nội dung, thông điệp do người sử dụng đăng tải về các thảo luận, bình luận hay các thông tin cập nhật được đưa ra trong trang web. 
3. Bản quyền: Tác giả không có ý định sử dụng bất cứ tài liệu có bản quyền nào để đăng tải, nếu không thể, chỉ ra bản quyền của một vấn đề tương ứng. Mọi tài liệu do tác giả tạo ra đều được bảo hộ bản quyền. Bất cứ sự sao chép hoặc sử dụng như hình ảnh, biểu đồ, âm thanh, văn bản dưới dạng điện tử hay in ấn đều không được phép thực hiện nếu không có sự chấp thuận của tác giả. 
4. Chính sách bảo mật: Nếu có cơ hội đăng tải các dữ liệu cá nhân hay doanh nghiệp (địa chỉ email, tên, địa chỉ), việc đưa các dữ liệu này là hoàn toàn tự nguyện. Sử dụng và thanh toán các dịch vụ này là được phép – nếu điều kiện kỹ thuật cho phép hiện nay và đảm bảo tính hợp lý - không có sự chỉ định cụ thể về bất cứ thông tin cá nhân hoặc dưới dạng thông tin nặc danh hay bí danh. Việc sử dụng các địa chỉ, số điện thoại, số fax, email vì mục đích thương mại bị nghiêm cấm, người gửi các thông tin không mong muốn sẽ bị phạt. 
5. Giá trị pháp lý của tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tuyên bố này được coi là một phần của nội dung công bố trên mạng internet mà các bạn tham khảo. Nếu các phần hoặc các điều khoản riêng biệt của tuyên bố này không hợp pháp hoặc không đúng, tuyên bố này không làm ảnh hưởng tới nội dung hoặc tính chính xác của các phần khác.

 

Bản quyền © 2021 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.