Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Viễn thám

Các thông số chất lượng nước trích từ dữ liệu viễn thám

Để giám sát thành phần nước cho khu vực Cần Thơ, hai loại dữ liệu vệ tinh đã được sử dụng. Hình 1 là dữ liệu SPOT4 (thu nhận ngày 12/03/2008, lúc 3g15p57) và bản đồ cho thấy tổng lượng chất lơ lửng (TSM) tương ứng với độ đục, dựa trên ảnh SPOT4. Độ đục (NTU) liện quan đến lượng Chất phân tử PM (mg/l). Chú dẫn bên phải là thang tỷ lệ của NTU.

Phân loại thực phủ năm 2007 từ ảnh SPOT, khu thử nghiệm Cần Thơ

Tên của bản đồ (Hình 1) “Phân loại thực phủ năm 2007, khu thử nghiệm Cần Thơ”. Bản đồ phác hoạ phân loại thực phủ của bề mặt đất giải đoán từ dữ liệu vệ tinh, bao gồm các bề mặt tự nhiên như thực vật, mặt nước và các bề ma75y xây dựng nhân tạo như vùng đô thị.

Phân loại sử dụng đất 2007 từ ảnh vệ tinh QuickBird, khu thử nghiệm Tam Nông

Tên của bản đồ này (Hình 1) là “Phân loại sử dụng đất năm 2007. Tam Nông”. Ngoài phương pháp phân loại dựa trên phần tử ảnh mà bộ xử lý tự động cũng dựa theo phương pháp này, còn có phương pháp phân loại định hướng đối tượng.

Mật độ dân số ở các huyện, 2004

Tiêu đề của bản đồ này là “Việt Nam-Đồng bằng sông Cửu long- Mật độ dân số ở các huyện, 2004”.

Mật độ dân số ở Đồng bằng sông Cửu long, 2004

Tiêu đề của bản đồ này là “Việt Nam-Đồng bằng sông Cửu long- Mật độ dân số, 2004”.

Phân loại thực phủ loại I, 2001

Tiêu đề của bản đồ này là “Việt Nam-Đồng bằng sông Cửu long- Phân loại đất, loại 1, 2001”.

Phân loại thực phủ loại II, 2001

Tiêu đề của bản đồ này là “Việt Nam-Đồng bằng sông Cửu long- Phân loại đất, loại II, 2001”

Bộ phần mềm xử lý EOMAP

 

EOMAP xây dựng bộ phần mềm xử lý nhằm mục đích thu nhận hoạt động về các tham số chất lượng nước, các mặt nạ đất và nước sử dụng cảm biến vệ tinh đa phổ. Thế hệ sản phẩm được tạo thành bởi quá trình vật lý dựa vào các thuật toán, nó đảm bảo sản phẩm tiểu chuẩn hoạt động liên hoàn ngay từ các cảm biến vệ tinh giải quang phổ và không gian.

Hình ảnh ngập lụt của Đồng bằng sông Cửu long lấy từ dữ liệu vệ tinh TerraSAR-X.

Tiêu đề của bản đồ này là “Việt Nam-Đồng bằng sông Cửu long- Đồng tháp mười, vùng ngập mặn”.

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.