Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Các thông số chất lượng nước trích từ dữ liệu viễn thám

Để giám sát thành phần nước cho khu vực Cần Thơ, hai loại dữ liệu vệ tinh đã được sử dụng. Hình 1 là dữ liệu SPOT4 (thu nhận ngày 12/03/2008, lúc 3g15p57) và bản đồ cho thấy tổng lượng chất lơ lửng (TSM) tương ứng với độ đục, dựa trên ảnh SPOT4. Độ đục (NTU) liện quan đến lượng Chất phân tử PM (mg/l). Chú dẫn bên phải là thang tỷ lệ của NTU.

Để giám sát thành phần nước cho khu vực Cần Thơ, hai loại dữ liệu vệ tinh đã được sử dụng. Hình 1 là dữ liệu SPOT4 (thu nhận ngày 12/03/2008, lúc 3g15p57) và bản đồ cho thấy tổng lượng chất lơ lửng (TSM) tương ứng với độ đục, dựa trên ảnh SPOT4. Độ đục (NTU) liện quan đến lượng Chất phân tử PM (mg/l). Chú dẫn bên phải là thang tỷ lệ của NTU. Bắt đầu với màu xanh lơ cho Tổng lượng chất lơ lửng thấp, cho đến giá trị 60 NTU tương ứng là màu hồng tím.

 

Hình 1- Độ đục (NTU) trích xuất từ ảnh SPOT4 2008.

Phương pháp: Hệ thống xử lý và Chuyển đổi mo đun (MIP) được sử dụng cho xử lý kết quả và dữ liệu. Đây là công cụ xử lý được phát triển cho việc thu nhận các thông tin thuỷ sinh học từ các dữ liệu viễn thám đa phổ và siêu phổ. Cấu trúc của chương trình bao gồm các giải thuật có thể chuyển giao và tổng quát dựa trên sơ đồ chuyển đổi các yếu tố mang tính vật lý để trích ra các thông tin về sinh học dựa trên các thông tin bức xạ thu được của bộ cảm. Các thông số chuyển đổi gồm các thành phần khác nhau của khí quyển, hàm lượng các thành phần trong nước, đặc tính phản xạ của nền đáy ở các vùng nước cạn.

Hình 2 của một ảnh QuickBird (thu nhận ngày 27/01/2007, lúv 3g48p19) độ phân giải 2,4m một phần sông Hậu, phía tây bắc Cần Thơ. Thang tỷ lệ độ đục ngắn hơn so với ảnh SPOT 4. Một phần ảnh cho thấy chi tiết hơn ở phía bên phải.

 

Hình 2- Độ đục (NTU) trích xuất từ ảnh QuickBird 2007

Hình 3 là so sánh khác biệt giữa các ảnh vệ tinh và độ phân giải của ảnh MODIS (NASA, 08/01/2008, lúc 3g10) và SPOT (08/01/2008 lúc 3g16p29) tại vùn gbie63n tây của ĐBSCL. Các chất lơ lửng và Areosol được tính toán từ MODIS 250m (QMK). Việc khôi phục các chất hấp thụ bởi nước có thể thực hiện với dữ liệu có độ phân giải phổ cao hơn (HKM, 1KM). Bản đồ độ đục của nước cho thấy hàm lượng là có thể so sánh được. Dữ liệu SPOT4 và MODIS được thu nhận gần như đồng thời.                                        

 

 

Hình 3- So sánh giữa MODIS-TERRA và SPOT5 2008.

Sản phẩm chất lượng nước do EOMAP thực hiện cho dự án WISDOM. THông tin chi tiết xin liên hệ TS. Thomas Heege (heege@eomap.de). Tháng Hai 2009.                                        

 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.