Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Mật độ dân số ở Đồng bằng sông Cửu long, 2004

Tiêu đề của bản đồ này là “Việt Nam-Đồng bằng sông Cửu long- Mật độ dân số, 2004”.

Đây là hình ảnh sự phân bố dân số ở Đồng bằng sông Cửu long. Chú thích ở phía bên phải của bản đồ là những thuộc tính quan trọng của bản đồ ví dụ như tên lớp, nhân tố cấp độ, hai bản đồ nhìn nhanh của nguồn dữ liệu và các thông tin bổ xung. Ví dụ như nguồn dữ liệu của bản đồ này là cở sở dữ liệu dân số toàn cầu LandScan 2004 của phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge National Laboratory.

Phương pháp: Dự án Dân số toàn cầu LandScan là cơ sở dữ liệu dân số toàn thế giới ở độ phân giải 30”x30” với những ước tính về nguy cơ tăng dân số. Các tính toán của điều tra dân số sẽ được phân bố ở các ô dựa vào hệ số xác xuất trong đó có các tham số về đường xá, độ dốc, đất, các ánh sáng đêm. Dữ liệu được sử dụng trong bản đồ này bắt nguồn từ cở sở dữ liệu dân số toàn cầu LandScan 2004 và có điều chỉnh đối với vùng Đồng bằng sông Cửu long. Nếu cần các thông tin chi tiết xin truy cập vào địa chỉ trang web sau đây http://www.ornl.gov/sci/landscan/landscanCommon/landscan_doc.html.

Các thông tin thêm trong bản đồ như các danh giới của ba vùng dự án WISDOM (hiển thị bằng màu đỏ), huyện Tam Nông, huyện Trà Cú, tỉnh Cần Thơ và tên của các trung tâm hành chính cũng như các danh giới hành chính khác như các đường biên giới quốc gia.

Bản đồ này được tạo nên bởi DLR cho dự án WISDOM, để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ Tiến sĩ Claudia Kuenzer (claudia.kuenzer@dlr.de), điều phối dự án phía Đức. Tháng 6 năm 2008.Figure 1 - Population Density in the Mekong Delta, 2004

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.