Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Bộ phần mềm xử lý EOMAP

 

EOMAP xây dựng bộ phần mềm xử lý nhằm mục đích thu nhận hoạt động về các tham số chất lượng nước, các mặt nạ đất và nước sử dụng cảm biến vệ tinh đa phổ. Thế hệ sản phẩm được tạo thành bởi quá trình vật lý dựa vào các thuật toán, nó đảm bảo sản phẩm tiểu chuẩn hoạt động liên hoàn ngay từ các cảm biến vệ tinh giải quang phổ và không gian. Trong năm đầu tiên thực hiện dự án, EOMAP đã cải tiến toàn bộ các thuật toán tìm kiếm liên quan đến nước và không khí. Chúng tôi đã xây dựng được các bản đồ về độ đục của sông và các mặt nạ đất-nước đầu tiên sử dụng ảnh MODIS có độ phân giải 250m, 500m and 1km cho Đồng bằng sông Cửu long và đã phân tích cảnh quan có độ phân giải cao không gian 3-30m (Landsat ETM, IKONOS, QuickBird) đối với sự thu nhận vật lơ lửng với độ phân giải không gian 3-30m. Để hình thành các tham số về chất lượng nước đòi hỏi các đặc tính quang học đặc trưng riêng đối với cấu tạo của nước liên quan đến quang học. Do đó chúng tôi đã thực hiện thành công chiến dịch đo đạc sông đầu tiên kết hợp với SiWRR (Viện Khoa học Thủy lợi miền nam) và DLR (Trung tâm không gian của Đức). Các bộ dữ liệu đã được sử dụng để phân tích bộ đầu tiên của SIOP đối với sông Basac của đồng bằng và bộ dữ liệu được cải tiến đối với thế hệ sản phẩm độc lập chính xác mặt đất.Hình 1 (Fig 1): Sự phân bố không gian của độ đục và vật chất lơ lửng ở Đồng bằng sông Cửu long.

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.