Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Các tổ chức tham gia dự án

Organigramm 


 


 


Nhóm thực hiện dự án Việt Nam – Đức hợp tác chặt chẽ cùng nhau làm việc trong các gói công việc và cùng nhau chia sẻ trách nhiệm. Các Viện nghiên cứu chính về quản lý và phát triển chính sách tại Việt Nam cũng than gia vào dự án này. Các Viện này giúp định hướng phát triển và tiến hành hệ thống được thể hiện như những người sử dụng hàng ngày, liên quan đến thông tin và bằng kinh nghiệm và kiến thức của mình trong việc hình thành và thực hiện các chính sách cho việc quản lý vùng ĐBSCL.


 


Cả hai nhóm làm việc đang cùng trang bị các khoản cần thiết cho việc thực hiện dự án về kinh phí, nhân lực và các nguồn lực khác theo các Bộ tương ứng.


 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.