Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật BVTV

Kết quả ban đầu của quá trình quan trắc thuốc BVTV

Thực hiện bởi Zita Sebesvari và Phạm Văn Toàn

 

Kết quả ban đầu của quá trình quan trắc thuốc BVTV trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2008 đã được xác định. Ở Ba Láng 3 loại chất BVTV – Hexaconazole, Propiconazole và Difenoconazole được tìm thấy trong các mẫu. Propiconazole và Hexaconazole được tìm thấy trong hầu hết các mẫu với hàm lượng tương ứng cao nhất là 0.78 và 0.14 µg/l. Nồng độ các chất trong các mẫu giảm từ tháng 8 đến tháng 10. Do 3 loại chất này thường được sử dụng vào giai đoạn lúa chín nên nồng độ các chất giảm tương ứng với thời gian thu hoạch lúa vào tháng 8 và khoảng thời gian nước nổi không trồng lúa cho đến tận tháng 11.

Các loại thuốc BVTV mục tiêu và sự phát triển phương pháp nghiên cứu

Thực hiện bởi Zita Sebesvari và Phạm Văn Toàn

 

Dựa trên thông tin các cuộc phỏng vấn, những tính năng hóa lý (độ tan, thời gian bán thủy phân, sự kết dính đất, thời gian bán phân hủy trong đất, tiềm năng rửa trôi GUS của các chất và tiềm năng gây hại cho người và thủy sinh vật (phân loại mức độ độc theo Tổ chức Y tế Thế giới và độ độc cấp tính ở cá LC50) 12 chất BVTV mục tiêu đã được chọn để quan trắc. Với những chất có thể xác định bằng sắc ký khí; thì sự phát triển phương pháp phân tích đã xong. Một cách vắn tắt, sự tách chiết chất thể rắn và sự xác định bằng phương pháp GC-ECD (Sắc ký khí với đầu dò thu giữ điện tử) và GC-MC (Sắc ký khí khối phổ) đã được sử dụng để phân tích. Hình 1 cho thấy sắc khí đồ của các chất BVTV.

Địa điểm nghiên cứu

Thực hiện bởi Phạm Văn Toàn, Võ Phượng Hồng Loan, Zita Sebesvari và Fabrice Renaud

 

Trong 3 khu vực nghiên cứu thuộc dự án WISDOM, 2 khu vực đã được chọn để thực hiện nghiên cứu về việc quan trắc và mô hình hóa thuốc BVTV. Điểm thí nghiệm thứ nhất thuộc phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ và điểm thí nghiệm thứ hai nằm ở xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Hai địa điểm này khác nhau về tình hình sử dụng đất, việc quản lý nước và cách thức sử dụng thuốc BVTV.

Những loại sâu bệnh chính và việc sử dụng thuốc BVTV

Thực hiện bởi Phạm Văn Toàn, Zita Sebesvari và Fabrice Renaud

 

Dựa trên kết quả các cuộc phỏng vấn với các thành viên của sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn ở thành phố Cần Thơ và Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), cán bộ hội nông dân phường Ba Láng (Thành phố Cần Thơ) và xã An Long (tỉnh Đồng Tháp), nông dân địa phương ở điểm thí nghiệm và các cán bộ nghiên cứu Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ, các loại sâu bệnh chính gây hại trên lúa ở cả hai điểm thí nghiệm đã được xác định như sau:

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.