Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Kết quả ban đầu của quá trình quan trắc thuốc BVTV

Thực hiện bởi Zita Sebesvari và Phạm Văn Toàn

 

Kết quả ban đầu của quá trình quan trắc thuốc BVTV trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2008 đã được xác định. Ở Ba Láng 3 loại chất BVTV – Hexaconazole, Propiconazole và Difenoconazole được tìm thấy trong các mẫu. Propiconazole và Hexaconazole được tìm thấy trong hầu hết các mẫu với hàm lượng tương ứng cao nhất là 0.78 và 0.14 µg/l. Nồng độ các chất trong các mẫu giảm từ tháng 8 đến tháng 10. Do 3 loại chất này thường được sử dụng vào giai đoạn lúa chín nên nồng độ các chất giảm tương ứng với thời gian thu hoạch lúa vào tháng 8 và khoảng thời gian nước nổi không trồng lúa cho đến tận tháng 11. Tương tự như vậy, Difenoconazole được phát hiện trong 33% số mẫu lấy vào tháng 8 với nồng độ lên đến 0.37 µg/l và không được tìm thấy ở những mẫu lấy từ tháng 9 đến cuối tháng 11. Hình 3 mô tả nồng độ chất Propiconazole trong tháng 8 và tháng 10 (chia theo thang log).

 Hình 1: Nồng độ chất Propiconazole trong tháng 8 và tháng 10 ở Ba Láng. B1 và B2 là điểm lấy mẫu ở đầu và cuối rạch, B1R-B6R là điểm lấy mẫu tại các miệng cống nằm bên phải kênh, B7L-B13L là điểm lấy mẫu tại các miệng cống nằm ở bên trái kênh. Số liệu được trình bày là giá trị trung bình của hai lần phân tích với độ lệch chuẩn tương ứng.

 

Ở An Long, Propiconazole và Hexaconazole được tìm thấy ở trong các mẫu nước lấy được trong tháng 8 năm 2008. Nồng độ tương ứng của 2 chất này lên đến 0.18 và 0.22 µg/l và nồng độ này cao hơn ở những mẫu lấy được ở ruộng lúa so với những mẫu ở kênh An Long 2. Do sự pha loãng rất lớn nên không có hoạt chất nào được tìm thấy ở những mẫu lấy được trong thời gian nước nổi (từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2008).

 

Đánh giá kết quả ban đầu
Nhằm đánh giá khả năng gây ảnh hưởng của dư lượng chất BVTV đến môi trường, thủy sinh vật và sức khỏe con người, nồng độ các chất BVTV đo được trong chương trình quan trắc của chúng tôi được so sánh với các tiêu chuẩn đã được thiết lập ở một số quốc gia hoặc các tổ chức quốc tế.

 

1) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt của Việt Nam không bao gồm các hợp chất Propiconazole, Hexaconazole và Difenoconazole.

 

2) Tiêu chuẩn về chất lượng nước nhằm bảo vệ sự sống của thủy sinh vật và sức khỏe con người của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (EPA) cũng không có quy định về ba loại chất BVTV này.

 

3) Bảng chỉ tiêu về thủy sinh của EPA đưa ra nồng độ tiêu chuẩn của các hóa chất để chúng không gây hại đến thủy sinh vật. Với Propiconazole những giá trị độc lực dưới đây được đưa ra:

 

 

Độc lực cấp tính ở cá 425 µg/l
Độc lực mãn tính ở cá 95 µg/l
Độc lực cấp tính ở động vật thân mềm 2,400 µg/l
Độc lực mãn tính ở động vật thân mềm 205 µg/l
Độc lực cấp tính ở cây không có mao dẫn 93 µg/l
Độc lực cấp tính ở cây có mao dẫn 4,828 µg/l

 

Không có tiêu chuẩn nào trên đây bị vượt quá ở những mẫu mà chúng tôi đã phân tích.

 

4) Đối với chất Propiconazole, Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ đưa ra tiêu chuẩn về nồng độ dựa trên đặc tính vật lý của chất này. Nồng độ trong môi trường (EECs) của Propiconazole (Theo EAP) có thể gây ra phơi nhiễm cấp tính được ước tính là 55.8 µg/l đối với nước mặt và 0.64 µg/l đối với nước ngầm. Nồng độ trong môi trường (EECs) có thể gây ra phơi nhiễm mãn tính được ước tính khoảng 21.6 µg/l đối với nước mặt và 0.64 µg/l đối với nước ngầm (US EPA, 2006c). Không có mẫu nào của chúng tôi có nồng độ cao hơn chỉ số phơi nhiễm cấp tính hoặc mãn tính đã nêu trên. EPA không thiết lập chỉ tiêu nào cho Hexaconazole hoặc Difenoconazole.

 

5) Những quy định về chất lượng nước nhằm bảo vệ sự sống thủy sinh vật của Canada chưa đề cập đến những loại chất BVTV này.

 

Tóm lại, quy định của một số quốc gia hoặc là không đề cập đến ba loại chất này hoặc là chỉ đề cập đến Propiconazole. Do vậy, không có sự đánh giá cho Hexaconazole và Difenoconazole. So với những hướng dẫn và chỉ tiêu có được cho Propiconazole thì nồng độ đo được của chất này trong các mẫu không gây ảnh hưởng lớn đến môi trường và thủy sinh vật vì chúng không vượt quá giới hạn cho phép. Tác hại chỉ có thể xảy ra nếu con người uống nước không qua xử lý. Để tiện cho việc so sánh một số chỉ tiêu về nước uống được liệt kê dưới đây:

 

1) Tiêu chuẩn về nước uống của Australia quy định nồng độ của Propiconazole là 0.1 µg/l. 47% số mẫu nước mặt trong toàn bộ thời gian lấy mẫu và 85% số mẫu lấy trong tháng 8 ở An Long đã vượt quá chỉ tiêu này. Hexaconazole và Difenoconazole không được đề cập đến trong quy định này.

 

2) Cộng đồng Chung châu Âu sử dụng chỉ số cho từng loại chất (0.1 µg/l) và cho tổng số các chất (0.5 µg/l) ở nước uống. Chỉ số riêng cho từng loại chất bị vượt quá ở 47% mẫu chứa Propiconazole, 7% mẫu chứa Difeconazole và ở 2% mẫu chứa Hexaconazole trong toàn khoảng thời gian lấy mẫu. Tổng nồng độ cho tất cả các loại chất bị vượt quá ở 9% số mẫu phân tích.

 

3) Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) sử dụng phương pháp khác với cộng đồng Chung Châu Âu và đã đặt ra chỉ tiêu cho một số hóa chất trong nước uống nhưng không bao gồm 3 chất đang được nghiên cứu này.

 

4) Chỉ tiêu về nồng độ các chất trong nước uống có ảnh hưởng đến sức khỏe con người được thiết lập bởi cơ quan Khảo Sát Địa Chất Hoa Kỳ (USGS) đối với Propiconazole là 70 µg/l (Toccalino et al 2008). Không có mẫu nào của chúng tôi có nồng độ vượt quá mức này. USGS không đưa ra chỉ tiêu đối với Hexaconazole và Difenoconazole.

Tài liệu tham khảo

Australian Drinking Water Guideline 2006,
http://www.nhmrc.gov.au/publications/synopses/eh19syn.htm
(accessed March 2009)

Canadian Water Quality Guidelines for the Protection of Aquatic Life,
http://www.ec.gc.ca/ceqg-rcqe/English/ceqg/water/default.cfm
(accessed March 2009)

Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption, Adopted by the Council on 3 November 1998,
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31998L0083&model=guichett
(accessed March 2009)

Toccalino, P.L., Norman, J.E., Booth, N.L, and Zogorski, J.S., 2008, Health-based screening levels: A tool for evaluating what water-quality data may mean to human health: U.S. Geological Survey, National Water-Quality Assessment Program,

http://water.usgs.gov/nawqa/HBSL/

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT (National technical regulation on surface water quality), 2008, QCVN 08 : 2008/BTNMT, Hanoi

US EPA, 2009, Aquatic Life Benchmark Table,
http://www.epa.gov/oppefed1/ecorisk_ders/aquatic_life_benchmark.htm
(accessed March 2009)

US EPA, 2006a, National recommended water quality criteria,
http://epa.gov/waterscience/criteria/wqctable/nrwqc-2006.pdf
(accessed March 2009)

USEPA 2006b Propiconazole; Pesticide Tolerance, US.EPA 40 CFR Part 180, [EPA-HQ-OPP-2006-0347; FRL-8092-1],
http://www.epa.gov/EPA-PEST/2006/September/Day-22/p8064.htm
(accessed January 2009)

US EPA, 2006c, Environmental Fate Effects Division Risk Assessment for Reregistration of Propiconazole, U.S. Environmental Protection Agency, Office of Pesticide Programs, Docket ID number: EPA-HQ-OPP-2005-0497. Document ID number 0012, accessed March 2009

WHO Guidelines for Drinking-Water Quality, third edition, 2009,
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/guidelines2/en/
(accessed March 2009)

 

 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.