Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Thành viên tham gia dự án

Nhân tố chính quyết định đến sự thành công của dự án WISDOM là nguồn nhân lực. Có khoảng 60 nhà khoa học và 14 nghiên cứu sinh của Việt Nam và Đức cùng tham gia vào dự án. 


 


Ảnh chụp trong dịp tổ chức hội thảo khởi động của dự án năm 2007 tại Thành phố Hồ Chí Minh.


 


Nhân tố chính quyết định đến sự thành công của dự án WISDOM là nguồn nhân lực. Có khoảng 60 nhà khoa học và 14 nghiên cứu sinh của Việt Nam và Đức cùng tham gia vào dự án.


  


Ảnh chụp trong dịp tổ chức hội thảo khởi động của dự án năm 2010 tại Thành phố Hồ Chí Minh.


 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.