Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Mô hình thủy lực

Thủy văn ở lưu vực sông Cửu long

Phân tích thông kê về bộ dữ liệu dòng chảy hơn 80 năm từ các trạm thủy văn chính dọc theo sông Cửu long đã chỉ ra rằng có một khuynh hướng giảm lưu lượng dòng chảy về độ lớn của lũ và các trường hợp dòng thấp, ví dụ: Đỉnh trung bình hằng năm của dòng chảy là giảm, ngược lại các giai đoạn dòng thấp có khuynh hướng tạo nên dòng chảy cao hơn. Hình 1 là các đường khuynh hướng chỉ ra dòng chảy tối đa hằng năm.

Thủy lực của Đồng bằng sông Cửu long- Vùng điều tra huyện Tam Nông

Vùng điều tra huyện Tam Nông được trang bị nhiều trang thiết bị, như các cảm biến để theo dõi ngập lụt và động lực học trong vận chuyển trầm tích. Các thiết bị bao gồm:

 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.