Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Liên quan đến kết

Đức dự án đối tác

 

DLR - Trung tâm không gian Đức

UNU-EHS - Đại học Liên hiệp quốc – Viện nghiên cứu Môi trường và An toàn con người

ZEF - Trung tâm Nghiên cứu Phát triển, ĐH Bonn

INRES - Viện khoa học cây trồng và bảo vệ tài nguyên - Khoa dinh dưỡng

GFZ - Trung tâm nghiên cứu địa lý Đức

Trường Đại học Würzburg - Phòng Viễn thám

IWG - Viện nước và quản lý lưu vực

DHI-WASY GmbH

2wcom - Công ty truyền thông không dây

EOMAP - Công ty quan sát trái đất và lập bản đồ

 

 

Dự án đối tác Việt

 

SIWRR - Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam

GIRS-VAST - Trung tâm Hệ thống thông tin và Viễn thám – Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam

UIT – Trường Đại học Công nghệ thông tin

Sub-NIAPP – Phân Viện Qui hoạch và thiết kế nông nghiệp Miền Nam

CTU - Viện phát triển Đồng bằng sông Cửu Long - Trường Đại học Cần Thơ

SRHMC - Đài khí tượng thủy văn Nam bộ

IDR - Viện nghiên cứu Kinh tế Phát triển - Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

 

 

Các liên kết khác

 

Dự án nghiên cứu IWRM-Việt Nam, Quản lí nguồn nước tổng thể

IWRM guidelines at river basin level (UNESCO, 2009)

Capacity Building for Integrated Water Resource Management (UNDP)

sansed - Recycling of Nutrients & Water Management

The Mekong River Commission (MRC)

International Water Management Institute (IWMI)

CGIAR Challenge Program on WATER & FOOD - Mekong River Basin

DLR DFD (Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum)

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Vietnam

WUP-FIN Lower Mekong Modeling Project

M-Power Mekong Program on Water Environment and Resilience

3Ss Basins - Sekong, Sesan and Sre Pok Rivers

Rivers, lakes and wetlands (WWF)

World Water Assessment Programme (UNESCO)

Water Sanitation and Health (WSH)

Water Resources Management (World Bank)

Associated Programme on Flood Management (Global Water Partnership)

 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.