Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Hợp phần dự án

Cấu trúc của dự án bao gồm các hợp phần dự án được sắp xếp theo định hướng nhất định nhằm mục đích tăng cường sự hợp tác đa ngành, đa lĩnh vực cũng như việc phát triển dịch vụ cho việc cung cấp thông tin có định hướng cho người sử dụng.

 

Các hợp phần dự án được cấu trúc như sau:

 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.