Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Hợp phần dự án 2000: Quản lý kiến thức

Hợp phần dự án 2000: Quản lý kiến thức (ZEF và SISS)

 

Chuẩn bị các thông tin và dữ liệu liên quan đến nước ví dụ như dữ liệu về thủy lợi, khí hậu và kinh tế xã hội liên quan đến tất cả các khía cạnh của dự án. Tuy nhiên việc chuẩn bị các thông tin và dữ liệu không có nghĩa là tự động mang đến một công cụ cho việc quản lý nguồn nước một cách bền vững và hiệu quả. Các kiến thức cần phải được thu thập, trình bày và phổ biến trước khi chúng được sử dụng.

 

 

Mục tiêu

 

  • Truy cập các dữ liệu đã có sãn về chính sách nước và quy hoạch vùng
  • Hiểu biết phương thức quản lý nguồn nước hiện tại
  • Xác định khả năng, cơ hội để tăng cường quản lý kiến thức và quy hoạch vùng liên quan đến quản lý nguồn nước cả ở mức độ địa phương và nhà nước

Chuyển giao

 

  • Vẽ sơ đồ các tổ chức trong lĩnh vực nước
  • Đánh giá các chính sách và các khung luật pháp liên quan đến nước
  • Xác định và phân tích các nhóm chiến lược về lĩnh vực nước
  • Phân tích các chính sách và thực tiễn trong việc cai quản kiến thức
  • Đánh giá các quá trình quy hoạchvùng
  • Xây dựng năng lực của các bên liên quan

 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.