Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Hợp phần dự án 4000: Nguồn nước, hệ thống sông và các nguy cơ liên quan đến nước

Mục tiêu

 

Hợp phần dự án 4000 là giải quyết các quá trình vật lý thực và các tác động đến hệ thống sông. Hợp phần dự án được phân thành ba tiểu hợp phần, mỗi tiểu hợp phần sẽ cung cấp các thông tin về các chủ đề và đầu vào cho những phần kế tiếp.

 

Nhiệm vụ quan trọng nhất của hợp phần dự án 4000 là hệ thống thủy lợi toàn bộ lưu vực sông Cửu Long.

 

Mục tiêu

 

Hợp phần dự án 4000 là giải quyết các quá trình vật lý thực và các tác động đến hệ thống sông. Hợp phần dự án được phân thành ba tiểu hợp phần, mỗi tiểu hợp phần sẽ cung cấp các thông tin về các chủ đề và đầu vào cho những phần kế tiếp.

 

Nhiệm vụ quan trọng nhất của hợp phần dự án 4000 là hệ thống thủy lợi toàn bộ lưu vực sông Cửu Long.

 

Nhiệm vụ quan trọng thứ hai là lĩnh vực thủy lực học của lũ, tổng hợp các dữ liệu viễn thám để làm mô hình lũ và đánh giá nguy cơ lũ.

 

Nhiệm vụ thứ ba là giải quyết các khía cạnh liên quan đến môi trường do lũ và mức độ hủy diệt của lũ gây nên ở toàn bộ các khu vực lũ lụt của đồng bằng sông Cửu Long.

 

Hình 1: Cấu trúc của hợp phần dự án 4000 cùng với nhiệm vụ và hoạt động. Cấu trúc này phản ánh nhu cầu phối hợp chặt chẽ của từng hoạt động và từng đối tác trong hợp phần.

 

 

Hình 1: Cấu trúc của hợp phần dự án 4000

 

 

Chuyển giao

 

 

Hình 2: Các nội dung hoạt động chính của hợp phần dự án 4000

 

 

Đối tác tham gia

 

Đối tác tham gia:

 

 • Viện nghiên cứu thủy lợi miền nam,
 • Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn miền nam,
 • Phân viện quốc gia về quy hoạch và bảo vệ nông nghiệp,
 • Trung tâm công nghệ thông tin và GIS của trường đại học công nghệ, đại học quốc gia Việt Nam,
 • Thự hiện mô hình mẫu
 • Viện khoa học xã hội miền nam
 • Đại học Cần Thơ và
 • Văn phòng đại diện tại Việt Nam của Hội đồng ủy ban sông Cửu Long, MRC

Trong đó Viện nghiên cứu Thủy lợi Miền Nam là đối tác chính.

 

Đối tác phía Đức bao gồm:

 

 • Trung tâm viễn thám,
 • Trung tâm nghiên cứu địa chất,
 • Trường đại học Karlsruhe,
 • DHI Đức,
 • Bản đồ và quan sát trái đất,
 • Trường đại học Bonn và
 • Trường đại học quốc tế Bonn

Trung tâm nghiên cứu địa chất là điều phối chính của hợp phần dự án 4000

 

 

Mọi thông tin liên quan xin liên hệ

 Figure 3: Project partners of WP 4000

 

 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.