Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Hợp phần dự án 7000

Hợp phần dự án 7000: Xây dựng nguồn nhân lực (ZEF, UNU-EHS, DLR)

 

Dự án WISDOM là dự án hợp tác theo nghị định thư giữa Việt Nam và Đức, xây dựng nguồn nhân lực trong dự án được định nghĩa là xây dựng nguồn nhân lực năng động, tích cực phát triển theo 3 đến 4 mức độ, sự tăng cường năng lực cá nhân, nhóm cũng như năng lực của các viện, các tổ chức. Hợp phần dự án 7000 sẽ hỗ trợ quá trình triển khai, duy trì, nhân rộng hệ thống liên quan đến nước và hệ thống hỗ trợ ra quyết định như là nhiệm vụ đan xen nhau cho việc thực hiện dự án dài hạn.

 

Các đối tác Việt Nam và các đối tác Đức tạo thành các tổ chức khoa học trong việc quản lý từ địa phương đến trung ương. Do đó xây dựng nguồn nhân lực hỗ trợ việc triển khai sử dụng hệ thống thông tin ở mức độ quốc gia, vùng và địa phương từ cá nhân đến trung ương và các cơ quan khoa học cũng như các nghiên cứu sinh và các đối tác của dự án.

 

Quản lý bền vững hệ thống hỗ trợ ra quyết định liên quan đến nước dựa trên dữ liệu vệ tinh và GIS không chỉ dựa vào việc thiết lập các cơ sở công nghệ cần thiết (ví dụ như quan sát trái đất và giải đoán dữ liệu viễn thám cũng như mô hình nước) mà còn dựa trên việc xây dựng nguồn nhân lực cần thiết cho việc thực hiện và ứng dụng hệ thống hỗ trợ ra quyết định, và không chỉ ở đồng bằng sông Cửu Long mà còn cho các vùng phía Nam của Việt Nam.

 

Năng lực của các Viện nghiên cứu và khả năng kỹ thuật cho việc vận hành và quản lý hệ thống hỗ trợ ra quyết định tùy thuộc vào những người thành thạo về khoa học và kỹ thuật. Những người này phải hiểu biết và áp dụng thành thạo các phương pháp, kỹ thuật thu thập dữ liệu, cấu trúc siêu dữ liệu, các kỹ thuật phân tích và xử lý ảnh viễn thám, cũng như mô hình hóa, quản lý dữ liệu, trình bày kết quả, nhận thức và thông tin của các nhà ra quyết định qua các tổ chức liên quan. Do vậy hợp phần dự án 7000 được chia làm 3 gói nhỏ, thực hiện và phối hợp xuyên suốt dự án:

 

  • Phối hợp với các đối tác Việt Nam và Đức như Trung tâm Môi trường và An toàn con người thuộc Đại học Liên hiệp quốc (EHF/UNU) và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển, thuộc ĐH Bonn (ZEF) cùng xây dựng một đơn vị tên gọi là “Đơn vị xây dựng nguồn lực Việt-Đức” (CBU) nhằm quản lý và điều phối toàn bộ các hoạt động xây dựng nguồn lực và quản lý kiến thức đan xen khác trong dự án.
  • Thực hiện các khóa đào tạo nhằm xây dựng năng lực của các cá nhân trong các tổ chức và viện tham gia dự án, dự án sẽ hỗ trợ các chi phí cho khóa học. Mục tiêu là nhằm xây dựng năng lực đan xen như các kĩ năng quản lý và khả năng xây dựng nguồn lực.
  • Tăng cường các kĩ năng đào tạo và huấn luyện cũng như năng lực quản lý và điều phối ở một số cơ quan thực hiện dự án, đặc biệt sự phối hợp với các đơn vị cấp dưới nhà nước. Tăng cường xây dựng nguồn lực ở các viện và các tổ chức khu vực liên quan đến việc thu thập dữ liệu và dịch dữ liệu.

CBU chịu trách nhiệm trong việc chuẩn bị, xây dựng cũng như là thực hiện và đảm bảo chất lượng trong việc đào tạo nhân lực. Đơn vị này có vai trò là điều phối và cung cấp dịch vụ cho các đối tác dự án Việt Nam và Đức. CBU đưa ra một danh mục chỉ dẫn các dịch vụ kiến thức và module đào tạo kết hợp với đào tạo thực hành. CBU phối hợp chặt chẽ với Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, Trung tâm nghiên cứu Viễn thám và GIS của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phân viện quốc gia về quy hoạch và thiết kế nông nghiệp.

 

Kế hoạch thực hiện của hợp phần dự án:

 

  • Huấn luyện về dữ liệu địa lý và lập bản đồ cho các học viên. Khóa huấn luyện được tổ chức ở Trường đại học Quốc tế, thành phố Bonn, ngày 12 tháng 3 năm 2008
  • Giới thiệu hệ thống hỗ trợ ra quyết định cho các nhà quy hoạchViệt Nam. Tổ chức 2008, quí 1 và 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phân viện quốc gia về quy hoạch và thiết kế nông nghiệp
  • Ngôn ngữ lập trình, giới thiệu cho các đối tác Việt Nam. Năm 2008 tại Thành phố Hồ Chí Minh, quí 3 và 4
  • Giới thiệu các ứng dụng của viễn thám và giải đoán ảnh. Năm 2008 tại Thành phố Hồ Chí Minh, quí 4
  • Giới thiệu về GIS và quản lý dữ liệu không gian trong hệ thống hỗ trợ ra quyết định. Năm 2009 tại Thành phố Hồ Chí Minh, quí 1 hoặc 2
  • Đào tạo hè về các hệ thống quản lý liên quan đến nước cho các thành viên tham gia dự án và các nghiên cứu sinh trong dự án. Năm 2009 tại Thành phố Hồ Chí Minh, quí 2 hoặc 3
Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.