Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Hợp phần dự án 6000: Tích hợp dữ liệu và các sản phẩm của viễn thám

Hợp phần dự án 6000: Tích hợp dữ liệu và các sản phẩm của viễn thám

 

Tập hợp các bộ dữ liệu ảnh hưởng đến chức năng và tính khả thi của hệ thông tin nhằm tạo ra một kéo dài. Dựa vào dữ liệu và thông tin có sẵn ở các viện nghiên cứu, bộ dữ liệu sẽ được kết hợp để tạo ra các sản phẩm thông tin.

 

Xây dựng các thành phần và các sản phẩm dữ liệu thích ứng sẽ được chỉ ra ở phần thứ hai trong hợp phần dự án 6000 có một liên quan rất lớn đến các sản phẩm sẵn có, điều này phụ thuộc vào nhu cầu của hai phía Việt Nam và Đức.

 

 

Nhiệm vụ 6100: Tổng hợp dữ liệu

 

Mục tiêu thứ nhất là liệt kê các loại dữ liệu và các định dạng dữ liệu sẽ được xây dựng. Liệt kê này mô tả chi tiết về các bộ dữ liệu đã có sẵn liên quan đến quản lý nước và có thể đặt các câu hỏi liên quan.

 

Mục tiêu thứ hai là định nghĩa các giao diện cho việc trao đổi dữ liệu và quá trình truyền thông phối hợp với A3250

Mục tiêu thứ ba và cũng là mục tiêu cuối cùng của 6100 là đánh giá dữ liệu mẫu và dữ liệu kế tiếp sau đó chuyển vào hệ thống quản lý, sử dụng module chuyển đổi dữ liệu phối hợp với A3410.

  

Hình 1: Danh mục dữ liệu trực tuyến

 

 

Nhiệm vụ 6200

 

Thiết kế, đánh giá và thực hiện những dây chuyền sản phẩm vận hành và bán vận hành

 

Kế hoạch công việc:

 

  • 6210 mạng lưới nước hoạt động
  • 6220 cơ sở dữ liệu làm ngưng hơi nước trong không gian
  • 6230 cơ sở dữ liệu về các trận lũ lịch sử
  • 6240 Hệ thống kiểm soát liên quan đến các các cấu tạo của nước
  • 6250 Các kỹ thuật hợp nhiều cảm biến để tạo ra các bản đồ có độ phân giải cao về mạng lưới nước và các cấu tạo của nước
  • 6260 Phân loại bao phủ đất
  • 6270 Hệ thống kiểm soát cháy rừngHình 2: Mạng nước chụp bằng TerraSAR-X

 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.