Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Hợp phần dự án 1000: Quản lý dự án

Hợp phần dự án 1000: Quản lý dự án  


Mục tiêu


 


Hợp phần dự án có nhiệm vụ quản lý về mặt kỹ thuật, tổ chức và điều phối dự án cũng như việc thúc đẩy sự hợp tác giữa các đối tác tham gia dự án. Hợp phần dự án quản lý về tài chính, khoa học và công nghệ; tổ chức các dòng kiến thức giữa các nhiệm vụ và các hợp phần dự án và tăng cường quá trình trao đổi thông tin liên tục giữa đối tác Đức và đối tác Việt Nam; chuẩn bị các báo cáo thường niên cho BMBF và buổi hội nghị chuyên đề, các bài báo cho những người quan tâm.


 


 


Nhiệm vụ 1100: Quản lý và điều phối


 


Mục tiêu thứ nhất: quản lý nội dung khoa học của dự án, đảm bảo quá trình nghiên cứu mang tính phù hợp, năng xuất và thực thi nhằm đạt được những kết quả mong đợi hoặc ngoài mong đợi. Mục tiêu thứ hai: đảm bảo những hoạt động giám sát, liên kết và báo cáo thường xuyên để kiểm tra kế hoạch dự án, quản lý tài chính và sắp xếp các buổi hội thảo. Một nhiệm vụ quan trọng khác là tăng cường sự hiểu biết và học hỏi lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực, quản lý các động lực và các đối tác tham gia cũng như các vấn đề đặt ra, giải quyết và đưa ra các quyết định


 


Kế hoạch chi tiết:


  • A1110: Kiểm soát tiến độ dự án

 • A1120: Tăng cường điều phối và chuyển giao kiến thức giữa các hợp phần dự án

 • A1130: Chuẩn bị và đệ trình Bộ BMBF các báo cáo về tiến độ của dự án, quản lý dự án và tài chính

 • A1140: Duy trì liên lạc thường xuyên với BMBF

 • A1150: Điều phối buổi hội thảo ban đầu

 • A1160: Điều phối các buổi hội thảo thường niên của dự án

 


Nhiệm vụ 1200: Liên kết và hài hòa các mối quan hệ với đối tác Việt Nam


 


Nhiệm vụ này đảm bảo dự án phát triển theo đúng định hướng và có hiệu quả, bao gồm đảm bảo liên kết chặt chẽ với các điều phối các hợp phần dự án phía Việt Nam và ban điều phối khoa học của hai phía Việt Nam và Đức. Để tiến hành dự án suôn sẻ và đạt hiệu quả cao đòi hỏi phải tăng cường trao đổi thông tin và kết quả liên tục giữa các hợp phần dự án, liên kết chặt chẽ với hội đồng khoa học và chuẩn bị báo cáo cho ban cố vấn.


 


Tất cả các điều phối chịu trách nhiệm cho toàn bộ các hoạt động của dự án ở toàn bộ các giai đoạn trong việc đánh giá các hợp phần dự án. Luồng thông tin trong dự án phải được đảm bảo bằng những bài báo của dự án, thông báo và trao đổi về các bài báo liên quan, các kỹ thuật hoặc các tiêu chuẩn và các báo cáo từ các buổi hội nghị, hội thảo ngoài dự án. Điều đặc biệt quan trọng là các ý kiến phản hồi từ các cơ quan và phòng ban liên quan bởi vì họ chính là những người sử dụng kết quả cuối cùng của dự án. Nhiệm vụ liên kết và hài hòa đảm bảo cho dự án đi đúng hướng, đảm bảo tính khoa học và khả thi, đáp ứng nhu cầu thực tế của người sử dụng kết quả cuối cùng của dự án.


 


Kế hoạch chi tiết:


  • A1210: Đánh giá về mặt kỹ thuật trong tiến trình thực hiện dự án

 • A1220: Xem xét và đánh giá tổng hợp các hoạt động của dự án

 • A1230: Các họp thường niên

 • A1240: Liên kết các thông tin về kỹ thuật và các bản hợp đồng

 • A1250: Các báo cáo thường niên cho hội đồng cố vấn và hội đồng khoa học

 • A1260: Diễn đàn để thảo luận cho các công việc tiếp theo

 


Nhiệm vụ 1300: Mạng lưới liên kết quốc tế


 


Có rất nhiều các hoạt động khác liên quan đến vấn đề nguồn tự nhiên như nước và lũ dọc theo cộng đồng sống ở lưu vực sông Mê Kông, một số hoạt động được tài trợ bởi BMBF, một số khác được tài trợ bởi các tổ chức quốc tế như Ngân hàng thế giới hay Ngân hàng phát triển Châu Á. Do đó một trong những mục tiêu chính của dự án là liên kết với các mạng lưới đã được thiết lập, các cụm làm việc và các nghiên cứu, các hoạt động phát triển chính sách cũng như tập hợp tất cả các kết quả của các dự án khác liên quan.


 


Kế hoạch chi tiết:


  • A1310: Xác định các dự án liên quan trước đây, các kết quả của chúng và những nghiên cứu cấp quốc gia đang được triển khai

 • A1320: Thiết lập mạng lưới và trao đổi với các tổ chức trong và ngoài nước

 • A1330: Tập hợp tất cả những người có nhu cầu sử dụng kết quả cuối cùng của dự án cũng như những người quan tâm

 • A1340: Tăng cường phổ biến kết quả dự án ở các diễn đàn quốc tế

 • A1350: Tăng cường tham gia và báo cáo kết quả của dự án ở các hội thảo và sự kiện

 • A1360: Tăng cường tính thuyết phục của dự án

 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.