Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Vận tải Đường bộ

Chuyên chở hàng hóa bằng đường bộ cũng đóng một vai trò hết sức quan trọng. Giống như vận tải đường thủy ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long, trong những năm qua vận tải đường bộ cũng cho thấy sự gia tăng về số lượng hàng hóa chuyên chở. Theo đó lượng hàng hóa chuyên chở bằng đường bộ ở các tỉnh thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long đã tăng 25 % trong ba năm từ năm 2003 đến 2006, từ 15.699.200 tấn lên 19.694.400 tấn. Với tỷ lệ tăng là 6,51 %, ngành vận tải đường bộ của Thành phố Hồ Chí Minh không tăng trưởng mạnh như Đồng bằng Sông Cửu Long, song với tổng số lượng 21.353.600 tấn hàng hóa chuyên chở bằng đường bộ năm 2006, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đứng đầu trong các số liệu thống kê.


 

Ngành vận tải đường bộ cũng đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây: nhiều con đường đã được xây dựng và/hoặc sửa chữa và nhiều dự án cầu đã được thực hiện. Đầu tư tương lai cho ngành đường bộ sẽ hướng tới hai nhu cầu chính, như Chính phủ Việt Nam đã xác định: Thứ nhất là phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, bao gồm mạng lưới đường bộ tỉnh và nông thôn. Thứ hai là tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn cho phát triển kinh tế bền vững (ADB 2007).

References

ADB (2007): Socialist Republic of Viet Nam: Preparing the Central Mekong Delta Region Connectivity Project.
link to document

GSO (2007): General Statistic Office
link

 

 

 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.