Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Kết quả

Thực hiện bởi Nguyễn Thái Hoà, Joachim Clemens và Lê Thị Ánh Hồng.

 

Một số kêt quả ban đầu cho thấy nước thải từ khu công nghiệp, chăn nuôi heo là những nguồn phát sinh các chất gây rối loạn nội tiết. Nồng độ của các chất gây rối loạn nội tiết ở những khu vực nền (ít bị ô nhiễm) dao động ở mức thấp hơn hoặc sấp xỉ 1 ng/L E2 tương đương. (E2: 17β- estradiol).

 Biểu đồ 1: Nồng độ E2 tương đương ở một số khu vực.

 

 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.