Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Địa điểm nghiên cứu

Thực hiện bởi Joachim Clemens, Lê Thị Ánh Hồng và Nguyễn Thái Hoà.

 

Các chất gây rối loạn nội tiết trong nước mặt được quan trắc tại hai khu vực thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long là khu vực Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Thành Phố Cần Thơ và khu vực Xã An Long, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp. Nhóm quan trắc các chất gây rối loạn nội tiết và nhóm quan trắc thuốc bảo vệ thực vật hợp tác chăt chẽ và có chung khu vực quan trắc như, bản đồ ở trang web sau.

 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.