Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Phân tích

Thực hiện bởi Lê Thị Ánh Hồng, Joachim Clemens và Nguyễn Thái Hoà.

 

Tổng lượng estrogen và dẫn xuất của chúng trong mẫu nước được phân tích bằng phương pháp YES (Yeast Estrogen Screen) đã được công bố bởi hai nhà khoa học Routledge và Sumpter năm 1996, phương pháp này sử dụng máy ELISA READER để đo mật độ quang hấp thụ ở 2 bước sóng 540nm và 630 nm khi phản ứng tạo màu hình thành giữa các chất gây rối loạn nội tiết và nấm men đã được chuyển gen (xem hình 1). Đường chuẩn để tính toán được xây dựng từ chất chuẩn 17β- estradiol có nồng độ từ 0.1μg/l đến 3.5 μg/l như hình 2. Hiện nay quy trình phân tích đang được tối ưu hoá.

 Hình 1: Phản ứng tạo màu giữa các chất gây rối loạn nội tiết và nấm men đã được chuyển gen nhận estrogen người.

 Hình 2: Đường chuẩn để tính toán được xây dựng bởi chất chuẩn 17β- estradiol.

 

Viêc phối hợp chặt chẽ với nhóm quan trắc thuốc bảo vệ thực vật, chúng tôi đã kiểm tra các chất có tính estrogen và dẫn xuất của estrogen của một số thuốc bảo vệ thực vật như propiconazole, alpha endosulphan, beta endosulphan, methamidophos, dimethoate, diazinon, alpha cypermethrin, Fipronil, Imidacloprid. Hai trong số đó là Propiconazole và Fipronil đã có những phản ứng dương tính.

 

Tài liệu tham khảo

 

Routledge EJ, Sumpter JP (1996): Estrogenic activity of surfactants and some of their degradation products assessed using a recombinant yeast screen; environmental Toxicology and Chemistry, Vol. 15 ,No. 3, 241-248.

Sonoko Yamaguchi, Aki Ito, Toshitsugu Higashino, Chiemi Miura, Tetsuro Agusa, Reiji Kubota, Hisato Iwata, Shinsuke Tanabe, and Takeshi Miura (2004). Influence of endocrine disruptors on reproductive of aquatic animals in Indochina.

Proceedings of the International Symposium on the Development of Water Resource Management System in Mekong Watershed, December 3rd-4th, 2004, Hanoi, Vietnam, pp 32-40.

 

 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.