Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

ZEF Publication: Xây dựng cảnh quan tri thức: Phương pháp lập bản đồ dựa vào GIS

Tóm tắt:

Việc xây dựng bản đồ tri thức trình bày trong bài viết này được thiết kế để hiển thị cảnh quan tri thức của thành phố, quốc gia hoặc khu vực. Tài sản tri thức, các tổ chức tạo tri thức và phổ biến tri thức được tham chiếu tới các đối tượng không gian và tích hợp vào GIS. Chúng được hiển thị trong các bản đồ chuyên đề và các đồ thị góc độ 3-D. Người ta đặc biệt quan tâm đến việc lập bản đồ và đo đạc các cụm tri thức. Các phép thống kê đo mức độ hình thành cụm tri thức được thảo luận và có nhiều cách được chỉ định để so sánh và xác định sự xuất hiện của cụm tri thức. Chúng tôi cho rằng rằng việc xây dựng bản đồ tri thức mô tả sự phức tạp của cảnh quan tri thức sẽ tăng cường cơ hội cho các cơ quan chính phủ, các công ty và các tổ chức dân sự hiểu biết và sử dụng tri thức cho sự phát triển. Đây là bài viết đưa ra hướng dẫn cho các phân tích liên quan.

Đường dẫn: download

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.