Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

ZEF Publication: Cảnh quan tri thức nổi bật: cụm tri thức tại TP Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long

Tóm tắt:

Việt Nam đang trên con đường hướng tới xây dựng nền kinh tế tri thức, trong đó những cụm tri thức đang phát triển như Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long đóng vai trò quyết định. Bài báo của chúng tôi cho thấy, cụm tri thức không chỉ có hiệu quả trong việc gia tăng sản lượng tri thức mà còn tác động đến sự tăng trưởng kinh tế của những khu vực này. Sử dụng phương pháp lập bản đồ dựa vào GIS, chúng tôi có thể xác định hai cụm tri thức chính đó là - TP Hồ Chí Minh và Thành phố Cần Thơ. Hai thành phố này là trung tâm kinh tế ở phía nam Việt Nam, là nơi có điều kiện tốt cho sản xuất tri thức, lượng lớn người dân có tay nghề và cơ sở hạ tầng tốt.Theo dữ liệu điều tra của chúng tôi và kết quả phân tích cơ sở dữ liệu, thống kê kinh tế cho thấy, năng suất cao hơn và sự đổi mới trong chia sẻ tri thức, sự hợp tác diễn ra tại cụm tri thức. Mặt khác, cụm địa lý mà không có sự chia sẻ tri thức có chiều hướng giảm hiệu quả sản xuất tri thức và sản lượng tri thức ở phía nam Việt Nam. Tuy nhiên đây là kết quả sơ bộ, cần được tiếp tục nghiên cứu trong một dự án nghiên cứu lớn hơn trên các hệ thống quản lý tri thức khoa học tại Việt Nam. Với dự án này, quy mô nghiên cứu sẽ được mở rộng trong đó có nghiên cứu về mạng lưới tổ chức liên quan và chia sẻ tri thức.

Đường dẫn: download

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.