Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

ZEF Publication: Quy hoạch hệ thống đê điều: Lý thuyết và Thực hành tại thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Tóm tắt:

Quy hoạch hệ thống đê điều đang trở thành một giải pháp kỹ thuật đối phó với lũ lụt thiên tai tại nhiều vùng của các nước đang phát triển, như Đồng bằng sông Cửu Long. Bài viết này áp dụng lý thuyết về giải pháp điều tiết lũ tổng hợp để hiểu được quá trình lập kế hoạch vốn có trong hệ thống, các cấu trúc thể chế được thành lập và nhận thức xã hội về hệ thống đê điều. Bài viết này dựa trên các cuộc phỏng vấn cá nhân và các tài liệu phụ để tìm hiểu quy hoạch hệ thống đê, Thành phố Cần Thơ như một trường hợp nghiên cứu. Bài viết cũng bàn về quy hoạch hệ thống đê điều để nắm bắt phản ảnh xã hội trong vùng ngập trung bình-nông tại Thành phố Cần Thơ, giải quyết nhận thức mâu thuẫn giữa các nhà hoạch định theo hướng công nghệ là trung tâm và người dân địa phương theo hướng sinh kế là trung tâm trong kiểm soát lũ lụt để cải thiện đời sống của người dân nông thôn. Bài viết đã cho thấy sự thiếu quan tâm về mặt xã hội như sự tham gia, tri thức địa phương và kinh nghiệm của người dân địa phương trong quy hoạch hệ thống đê điều. Quy hoạch hệ thống đê điều chủ yếu tập trung vào khía cạnh thuỷ văn và công nghệ để kiểm soát lũ lụt, bảo vệ và phát triển sản xuất nông nghiệp hơn là để đáp ứng nhu cầu sinh kế của người dân nông thôn. Hệ thống đê điều đã ảnh hưởng không tốt tới môi trường nước trong khi lợi thế của lũ đã dần dần biến mất theo thời gian.

Đường dẫn: download

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.