Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Thành phố Cần Thơ – Số lượng Khu nuôi Thủy sản, 2007

Bản đồ minh họa số trang trại ở cấp huyện trong Thành phố Cần Thơ.

 Hình 1: Thành phố Cần Thơ – Số Trang trại , 2007. Tỷ lệ: 1:110.000

 

GIS: Hệ tọa độ tham khảo: Phép chiếu UTM 48 N; Mốc đo lường WGS 84

 

Các thuộc tính bản đồ quan trọng nhất như giá trị lớp và tỷ lệ tham chiếu được trình bày trong khung bản đồ.

 

Như đã từng có trong giai đoạn thuộc địa, sự trở lại của các đơn vị sản xuất nông nghiệp quy mô lớn dường như là một xu hướng mới ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Năm 2007, số trang trại ở Cần Thơ là 309, trong đó 156 trang trại tập trung vào nuôi cá. Điều này cho thấy tầm quan trọng của ngành thủy sản như là một ngành kinh tế mới và một xu thế rõ ràng hướng tới việc đưa ngành nuôi cá với trọng tâm là sản xuất cá tra trở thành một nghề.

 

Về cơ bản, đa số trang trại nằm ở các huyện nông thôn như Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt hay Cờ Đỏ, do các huyện này vẫn phụ thuộc nhiều vào ngành nông nghiệp.

 

Ngoại trừ huyện Cờ Đỏ, các trang trại như Nông trường sông Hậu hay Nông trường Cờ Đỏ chủ yếu tập trung vào sản xuất gạo độc canh, đa số các khu nuôi thủy sản đang hoạt động trong lĩnh vực nuôi cá, chủ yếu là sản xuất cá tra cho các công ty chế biến và xuất khẩu ở Cần Thơ. Trong trường hợp huyện Cờ Đỏ, cần lưu ý thêm rằng tuy huyện có sản lượng cá nuôi lớn nhất, ngành nuôi cá chủ yếu là do các khu nuôi thủy sản theo hình thức hộ gia đình ở quy mô vừa và nhỏ như là một nguồn thu nhập bổ sung ngoài việc canh tác lúa.

 

 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.