Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Thành phố Cần Thơ – Số lượng các khu công nghiệp, 2006

Bản đồ minh họa sự phân bố các khu công nghiệp của thành phố Cần Thơ.Hình 1 (Figure 1): Thành phố Cần Thơ – Số lượng các khu công nghiệp, 2006. Tỷ lệ: 1:40.000

 

Các thuộc tính quan trọng nhất của bản đồ cũng như các giá trị phân loại và phạm vi tham khảo, được xếp thành cột trên khung của bản đồ.

 

Niên giám thống kê của thành phố Cần Thơ (2006) đã được sử dụng như nguồn dữ liệu của bản đồ này.

 

Phương pháp: Việc phân loại thành 5 nhóm được thực hiện bởi thiết bị thống kê các yếu tố hủy hoại thiên nhiên. Các nhóm này đại diện cho các mức tổng số tiền của các khu công nghiệp. Chúng rất dễ so sánh. Các quận có mật độ khu công nghiệp cao là Ninh Kiều và Thốt nốt. Cả hai quận này đều ảnh hưởng trực tiếp đến sông Cửu Long.

 

GIS: Hệ thống điều phối tham chiếu: Projection UTM 48 N; Datum WGS 84.

 

 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.