Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Thành phố Cần Thơ – Chăm sóc y tế, 2006

Bản đồ minh họa sự phân bố bác sỹ ở cấp quận của thành phố Cần Thơ. 

Hình 1 (Figure 1): Thành phố Cần Thơ – Chăm sóc y tế, 2006. Tỷ lệ: 1:40.000

 

Các thuộc tính quan trọng nhất của bản đồ cũng như các giá trị phân loại và phạm vi tham khảo, được xếp thành cột trên khung của bản đồ.

 

Niên giám thống kê của thành phố Cần Thơ (2006) đã được áp dụng như nguồn dữ liệu của bản đồ này.

 

Phương pháp: Để so sánh các giá trị ở cấp quận, chúng tôi chia số lượng bác sỹ theo dân số của các quận tương ứng. Để đạt được ở phạm vi rộng số lượng bác sỹ/ tỷ lệ người dân, chúng tôi lấy kết quả đó nhân với giá trị một nghìn. Điều này có thể nói lên rằng, có sự khác biệt lớn giữa các quận, trong khoảng từ 0.6- 2.6 bác sỹ/1000 người dân. Như đã chứng minh trong bản đồ, quận Ninh Kiều là “trung tâm y tế” của thành phố Cần Thơ

 

GIS: Hệ thống điều phối tham chiếu: Projection UTM 48 N; Datum WGS 84.

 

 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.