Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

GFZ - Trung tâm nghiên cứu địa lý Đức

Trung tâm nghiên cứu địa lý (GFZ), trực thuộc trung tâm nghiên cứu địa lý quốc gia Đức, đóng vai trò quan trọng và có điều kiện thuận lợi trong nghiên cứu về địa lý, với nhiệm vụ quan sát trái đất từ vệ tinh về phương diên vật lý và hóa học.

 

Hợp phần 5.4 về thủ lực của GFZ chuzyên nghiên cứu về thiệt hại của lũ bao gồm phát triển các chính sách mới cho việc đánh giá thiệt hại do lũ. Bên cạnh đó, chạy mô hình thủy lực cho mạng lớn và mô phỏng dữ liệu quan sát mặt đất.

 

Trong dự án WISDOM, GFZ tham gia vào hợp phần 4000: "Tài nguyên nước, hệ thống sông rạch và các nguy cơ liên quan tới nước". Trong hợp phần 4000, GFZ chịu trách nhiệm về các công việc:

  • A4110: Phân tích thống kê về lũ lụt và hạn hán vùng Đồng bằng Sông Cửu Long
  • A4210: Chạy mô hình thủy lực, tích hợp ảnh viễn thám và số liệu không gian mặt đất.
Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.