Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Viện khoa học cây trồng và bảo vệ tài nguyên (INRES) - Khoa dinh dưỡng

Điểm nổi bật của việc quản lý nguồn tài nguyên thứ 2 (Rema - Secondary Resource Management)là ứng dụng xử lý chất thải hữu cơ trong việc bảo tồn nhiên nhiên và bảo vệ nguồn tài nguyên.

 

Mục tiêu cơ bản là làm giảm sự phát sinh khí nhà kính, lọc và làm gia tăng sự màu mỡ.

  • Biogas
  • Xử lý nước thải
  • Bón phân
Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.