Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

DLR - Trung tâm không gian Đức

Trung tâm Dữ liệu Viễn thám Đức (DFD) và Viện Kỹ thuật Viễn thám (IMF) là hai viện nghiên cứu chính thuộc TT Không gian Đức trong các hoạt động nghiên cứu quan sát trái đất.

 

TT Dữ liệu Viễn thám Đức có chức năng trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm và cung cấp các dịch vụ theo các dữ liệu quan sát trái đất từ vệ tinh và máy bay. Kết quả của các hoạt động này, DFD hỗ trợ các nghiên cứu và ứng dụng trong lĩnh vực môi trường và khoa học liên quan trái đất cũng như cho các nhu cầu thương mại và an ninh dân sự.

 

Các dự án nghiên cứu tập trung vào phát triển phương pháp tạo các sản phẩm và tích hợp dữ liệu vào các mô hình. Lĩnh vực chính của các ứng dụng tập trung vào sử dụng đất, môi trường, an ninh dân sự, khí hậu và khí quyển, và hệ thống thong tin địa lý.

 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.