Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Đồng bằng Sông Cửu Long – Sản lượng Nuôi trồng Tôm, 2004 & 2007

Các bản đồ minh họa sản lượng nuôi trồng tôm hàng năm ở cấp tỉnh trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.Hình 1: Đồng bằng Sông Cửu Long – Sản lượng Nuôi trồng Tôm, 2004. Tỷ lệ: 1:600.000Hình 2: Đồng bằng Sông Cửu Long – Sản lượng Nuôi trồng Tôm, 2007. Tỷ lệ: 1:600.000

 

GIS: Hệ tọa độ tham khảo: Phép chiếu UTM 48 N; Mốc đo lường WGS 84

 

Các thuộc tính bản đồ quan trọng nhất như giá trị lớp và tỷ lệ tham chiếu được trình bày trong khung bản đồ.

 

Trong những năm gần đây ngành nuôi trồng và chế biến tôm đã trở thành một ngành kinh tế quan trọng ở Đồng bằng Sông Cửu Long, đặc biệt là ở các khu vực ven biển. Năm 2006, sản xuất tôm của Đồng bằng Sông Cửu Long chiếm 81% tổng sản lượng quốc gia (Đồng bằng Sông Cửu Long: 315 nghìn tấn). Từ 2004 đến 2007 ngành nuôi trồng tôm ở Đồng bằng Sông Cửu Long đã có mức tăng trưởng đáng kể về sản lượng, vào khoảng 41%. Đa số tôm nuôi và chế biến ở Đồng bằng Sông Cửu Long được xuất khẩu ra các thị trường nước ngoài như Châu Âu, Nhật, và Mỹ.

 

Do ngành nuôi trồng tôm cần những điều kiện thiên nhiên đặc biệt như nước lợ, các trung tâm sản xuất chủ yếu của châu thổ hiện nay nằm ở các vùng ven biển, tạo thành một vành đai quanh khu vực nước ngọt. Ngày nay, các trung tâm của vùng cho nuôi trồng tôm nằm ở các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng ở tây nam, riêng các trung tâm này đã chiếm tới 65% sản lượng tôm của châu thổ, và 53% tổng sản lượng của Việt Nam. Tương tự, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm là trên 20%, các tỉnh như Trà Vinh và Kiên Giang đang gấp rút để bắt kịp với các tỉnh lân cận.

 

Ngành nuôi trồng tôm đã đem lại những cơ hội tạo thu nhập mới và sự sung túc cho nhiều người ở châu thổ, tuy nhiên, hậu quả về sinh thái và môi trường cũng chịu ảnh hưởng rất nặng nề do việc mất rừng đước và sự ô nhiễm nước. Các vấn đề về sinh thái đang cấp thiết đòi hỏi phải có những giải pháp để đạt được tính bền vững cho lĩnh vực này.

 

 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.