Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Trường Đại học Công nghệ thông tin (UIT)

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-TP.HCM là trường Đại học công lập chuyên ngành CNTT được thành lập theo quyết định số 134/2006/QĐ-TTg ngày 08/06/2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin và khai giảng năm học đầu tiên vào tháng 10/2006.

 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin là một trường thành viên của Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Công nghệ Thông tin có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao góp phần tích cực vào sự phát triển của nền công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam, đồng thời tiến hành nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thông tin tiên tiến, đặc biệt là hướng vào các ứng dụng nhằm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Phân tích các sự kiện lũ lụt, số liệu chất lượng nước và qui hoạch đô thị là nền tảng cơ bản của quản lý hệ thống thông tin. Nhiệm vụ của trường Đại học Công nghệ Thông tin là cung cấp các thiết kế về hệ thống GIS, thu thập số liệu tự động và phân tích ảnh viễn thám.

 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.