Thứ bảy 01/11/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Phân Viện Qui hoạch và thiết kế nông nghiệp Miền Nam (Sub-NIAPP)

Phân Viện Qui hoạch và thiết kế nông nghiệp Miền Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Phân Viện Qui hoạch và thiết kế nông nghiệp Miền Nam có nhiệm vụ là điều tra, đánh giá, qui hoạch sử dụng đất với phương pháp phân tích ảnh vệ tinh và hệ thông tin địa lý (GIS). Bên cạnh đó, phân Viện còn có chức năng tư vấn cho Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về qui hoạch sử dụng đất cho toàn vùng đồng bằng.

 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.