Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Trung tâm Hệ thống thông tin và Viễn thám – Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam (GIRS - VAST)

Trung tâm Hệ thống thông tin và Viễn thám (GIRS) được thành lập mới vào ngày 20 tháng 9 năm 2007, trực thuộc Viện Địa lý Tài nguyên TP. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST). Trung tâm được hình thành trên cơ sở sát nhập phòng Địa Tin học-Viễn thám (GIRS) thuộc Phân viện Vật lý TP.HCM và phòng Viễn thám và Hệ thông tin Địa lý thuộc Phân viện Địa lý tại TP.HCM.

 

GIRS tập trung vào các nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực viễn thám, hệ thống thông tin và quản lý cơ sở dữ liệu. GIRS có chức năng tư vấn cho các dự án quốc gia về quản lý vùng ven biển, giám sát môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên và cung cấp các giải pháp GIS và cơ sở dữ liệu.

 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.