Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]
Đoàn đại biểu đại diện cho MOST và MONRE thăm DLR

Tháng 9 năm 2007, một đoàn đại biểu gồm 6 thành viên đại diện của MOST và MONRE đã thăm DLR. Các hợp phần dự án WISDOM đã trình bày mục tiêu và kế hoạch. Hơn nữa, ý kiến về Quản trị đầu tiên của hệ thống thông tin WISDOM cũng đã được thảo luận. Đoàn đại biểu cũng đã thăm gia tour thăm khuôn viên của DLR và các hoạt động khác như thăm Hội trợ Bia.

Hội thảo khởi động dự án WISDOM giai đoạn 1 thực hiện trong 3 năm ở Việt Nam

Toàn bộ các đối tác Việt Nam và Đức của dự án WISDOM đã tham dự hội thảo khởi động dự án được tổ chức tại Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả các đối tác đã trình bày các kế hoạch công việc. Họ sẽ xây dựng các chủ đề nghiên cứu khác nhau và các hợp phần dự án khác nhau. Ba vùng nghiên cứu của dự án đã được lựa chọn trong vùng Đồng bằng sông Cửu long, các hợp tác trong tương lai cũng đã được thảo luận. Ba vùng nghiên cứu của dự án là Cần Thơ , huyện Tam Nông phía Bắc đồng bằng và huyện Trà Cú rất gần biển phía Nam.

Hội thảo khởi động dự án WISDOM giai đoạn 1 thực hiện trong 3 năm ở Đức

Toàn bộ các đối tác Đức của dự án WISDOM đã tham dự hội thảo khởi động dự án được tổ chức bởi DLR ở Viện Gustav-Stresemann ở Bonn. Tất cả các đối tác đã trình bày các chủ đề và kế hoạch công việc. Hơn nữa, các sự kiện quan trọng trong giai đoạn 6 tháng tới và giai đoạn đầu tiên của dự án đã được thảo luận.

 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.