Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Đoàn đại biểu đại diện cho MOST và MONRE thăm DLR

Tháng 9 năm 2007, một đoàn đại biểu gồm 6 thành viên đại diện của MOST và MONRE đã thăm DLR. Các hợp phần dự án WISDOM đã trình bày mục tiêu và kế hoạch. Hơn nữa, ý kiến về Quản trị đầu tiên của hệ thống thông tin WISDOM cũng đã được thảo luận. Đoàn đại biểu cũng đã thăm gia tour thăm khuôn viên của DLR và các hoạt động khác như thăm Hội trợ Bia.

 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.