Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

UNU-EHS/MDI họp, hội nghị chuyên gia về những tổn thương, rủi ro do biến đổi khí hậu và sự thích ứng tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Trà Vinh

Từ ngày 05 đến 07 tháng 10 năm 2007, Đại học Liên Hiệp Quốc, Viện Bảo vệ Con người và Môi trường (UNU-EHS - Institute for Environment and Human Security) và Viện Nghiên cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu Long (MDI), Đại học Cần Thơ, tổ chức một "hội nghị chuyên gia về những tổn thương, rủi ro do biến đổi khí hậu và sự thích ứng" tại Cần Thơ. Mục tiêu của cuộc hội nghị là để cùng nhau thảo luận về câu hỏi liên quan đến việc xác định và đánh giá những tổn thương từ mối nguy cơ liên quan đến nước và rủi ro do biến đổi khí hậu cũng như thảo luận và đánh giá các lựa chọn khác nhau để thúc đẩy các biện pháp thích ứng tại thành phố Cần Thơ (khu vực đô thị và ven đô thị) và tỉnh Trà Vinh (khu vực ven biển và nông thôn). Vì vậy, các cán bộ của các viện nghiên cứu quy hoạch có liên quan ở tỉnh và cấp huyện đã đến tham gia. Ngoài ra, đại diện các tổ chức từ các quốc gia khác và những tổ chức quốc tế cũng như các chuyên gia chủ chốt của cộng đồng khoa học cũn đã được mời tham dự.

Các câu hỏi được thảo luận trong hội nghị thuộc nhiều vấn đề khác nhau:

 

  • Ảnh hưởng của những nguy cơ liên quan đến nước ở thành phố Cần Thơ và tỉnh Trà Vinh là gì? đặc biệt trong vấn đề lũ lụt, mặn hóa, xói lở bờ sông và khan hiếm nước.
  • Trong bao lâu nữa những mối nguy cơ này có khả năng thay đổi trong bối cảnh biến đổi khí hậu?
  • Vùng nào, các nhóm nào, ngành nào ở thành phố Cần Thơ và tỉnh Trà Vinh là dễ bị tổn thương nhất với những nguy cơ này?
  • Sự khác biệt chính về khả năng tổn thương giữa thành thị và nông thôn trong những nguy cơ liên quan đến nước là gì? - dựa trên các nghiên cứu mẫu ở thành phố Cần Thơ và tỉnh Trà Vinh.
  • Những năng lực nào mà cộng đồng địa phương tại các khu vực thành thị và nông thôn cần có để đối phó với tình trạng lũ lụt ngày càng nặng, quá trình xói mòn và nhiễm mặn?
  • Những chiến lược và khái niệm nào hiện đang được thảo luận ở cấp quốc tế cũng như cấp quốc gia và địa phương tại Việt Nam?
  • Những công cụ nào mà các đơn vị và các cơ quan trong thành phố Cần Thơ và tỉnh Trà Vinh sử dụng để tăng cường năng lực của người dân và doanh nghiệp để đối phó với các nguy cơ liên quan tới nước từ thiên nhiên?
  • Thách thức chính cho các nhà hoạch định chính sách trong tương lai đối với việc tăng cường khả năng chịu đựng là gì?

Hội thảo cung cấp cơ hội để trao đổi các khái niệm tương ứng và để thảo luận với các người đang làm việc trong lĩnh vựa náy các lựa chọn và hạn chế của các chiến lược thích ứng tại các khu vực thành thị và nông thôn.

Chương trình của hội thảo tại Cần Thơ có thể được tải ở đây dạng pdf ở đây.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.