Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Survey on small-scale enterprises, livelihoods and environmental change completed

Sau 6 tháng tích cực chuẩn bị, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ (CIDS), Viện phát triển bền vững Nam bộ (SISD) và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển (ZEF) đã thực hiện một cuộc khảo sát về sự phát triển của ngành doanh nghiệp quy mô nhỏ (SSE), vấn đề sinh kế và quản lý tài nguyên nước tại thành phố Cần Thơ. Trong thời gian từ ngày 14 đến 23 tháng 5 năm 2012 nhóm nghiên cứu thực hiện hai bảng câu hỏi riêng biệt, một dành cho chủ sở hữu doanh nghiệp và một dành cho công nhân và thực hiện sáu cuộc thảo luận nhóm tập trung với những đại diện từ phía cộng đồng về tác động của việc phát triển kinh doanh trong khu vực nghiên cứu.

 

Bảng câu hỏi dành cho các chủ doanh nghiệp nhằm thu thập dữ liệu về bối cảnh kinh tế - xã hội của các doanh nghiệp địa phương, sơ lược doanh nghiệp và quá trình phát triển cũng như những thách thức chính và nguyện vọng trong tương lai của họ. Hơn nữa, khảo sát này nhằm xác định vai trò của ngành doanh nghiệp dối với việc tạo công ăn việc làm cho người dân đia phương sống trong một môi trường kinh tế - xã hội thay đổi nhanh chống.

 

Cuộc khảo sát đã được triển khai dọc theo tuyến kênh Thốt Nốt, trải rộng trên hai huyện hành chính. Dọc theo kênh, ba cụm điều tra đã được xác định, bao gồm quận Thốt Nốt, được xem như là khu vực bán đô thị và huyện Cờ Đỏ - vốn điển hình là một huyện nông thôn và khu vực nông thôn ở tuyến giữa kênh. Sau một đợt lấy mẫu dạng phân tầng, tổng cộng 200 doanh nghiệp quy mô nhỏ đã được chọn để thực hiện bảng câu hỏi.

 

Mẫu doanh nghiệp khảo sát này cho thấy các cơ sở kinh doanh trong khu vực có mức độ đa dạng cao, gồm có không chỉ các nhà máy xay xát lúa gạo đăng ký chính thức, xưởng sửa chữa đóng tàu và các cơ sở sản xuất gạch, mà còn các cơ sở kinh doanh quy mô rất nhỏ, không đăng ký, cung cấp dịch vụ sửa chữa, thực phẩm hoặc hàng thủ công. Các kết quả sơ bộ cho thấy hầu hết các cơ sở này đều là cơ sở kinh doanh hộ gia đình và trong nhiều trường hợp được phụ nữ trong gia đình quản lý. Ngoài ra, kết quả sơ bộ ho thấy doanh nghiệp đó thuê một lượng nhân công rất hạn chế và các loại hình công việc thay đổi đáng kể theo thời vụ. Số lượng lao động di cư có vẻ chiếm tỉ lệ rất ít vì hầu hết các công nhân được khảo sát trong đợt này đều sinh trưởng ở khu vực đó hoặc đã chuyển đến đó một thời gian dài trước đây. Nhu cầu thị trường nông thôn đối với hàng hoá / dịch vụ cũng như người lao động phụ thuộc vào mùa vụ nông nghiệp và chu kỳ thu hoạch cụ thể của vùng.

 

Trong khuôn khổ hiện đại hoá, áp lực dân số và sự biến đổi môi trường đang diễn ra trong khu vực nghiên cứu, khảo sát nay cũng đề cập đến một loạt các vấn đề môi trường liên quan đến các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, chẳng hạn như việc tiêu thụ nước, nước thải và xử lý chất thải rắn của các doanh nghiệp, cũng như thay đổi sinh thái và cách thức ảnh hưởng của nó đến họat động của các doanh nghiệp quy mô nhỏ. Một mặt, vị trí trực tiếp trên bờ sông là một lợi ích hay thậm chí được coi là một điều cần thiết tuyệt đối trong mắt của nhiều nhà doanh nghiệp quy mô nhỏ. Mặt khác, một số rủi ro phát sinh từ việc cơ sở sản xuất kinh doanh có vị trí gần với bờ kênh, vì theo kết quả phỏng vấn sơ bộ, lũ lụt và xói mòn, sạt lở bờ đã tăng lên trong mười năm qua. Hơn nữa, chủ doanh nghiệp của các cơ sở lớn mà sử dụng đường thủy để vận chuyển hàng hóa và nguyên liệu thô, thường phàn nàn về tình trạng kênh bị bồi lắng và mực nước cạn cản trở và thậm chí tạm thời việc vận chuyển hàng hoá bằng ghe, thuyền.

 

Sau khi nạp dữ liệu và phân tích chuyên sâu, những kết quả xa hơn sẽ được công bố trong thời gian tới. Ngòai ra, một báo cáo toàn diện được dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay.

 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.