Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Hội thảo ở Bộ TN và MT tại Hà Nội

Từ 21 đến ngày 22 tháng 9 năm 2009 Cục Quản lý Tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN và MT) đã tổ chức hội thảo về Hệ thống thông tin tại Hà Nội. DLR được mời giới thiệu về hệ thống thông tin của WISDOM với một cộng đồng người dùng quan tâm đến vấn đề này từ một số đơn vị và các Viện thuộc Bộ TN và MT.

 

Hội thảo kỹ thuật này bao gồm việc giới thiệu về dự án WISDOM và trình bày chi tiết về phiên bản nguyên mẫu thử nghiệm của hệ thống thông tin WISDOM cũng như thảo luận về nhu cầu của người sử dụng tiềm năng và lợi ích của phía Việt Nam liên quan đến việc chuyển giao công nghệ và việc sử dụng hệ thống (so sánh được với các hệ thống khác) cho việc quản lý cơ sở dữ liệu địa lý quốc gia.

 

 

 

 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.