Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Hội Nghị Chuyên Đề Môi Trường Sông Mekong 2013

Hội nghị chuyên đề môi trường sông Mekong năm 2013 sẽ được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh (Sài Gòn), Việt Nam từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 3 năm 2013. Hội nghị sẽ nơi cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học cũng như các nhà tài trợ trình bày, thảo luận các thách thức to lớn mà lưu vực sông Mekong đang đối mặt. Một mặt là cần thiết để tìm kiếm sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, mặt khác cũng là vấn đề cấp bách đối với tất các nước vùng sông Mekong. Hội nghị được tài trợ bởi Bộ Nghiên Cứu và Giáo Dục, CHLB Đức – BMBF, và được tổ chức bởi DLR. Thông tin chi tiết về hội nghị có thể tìm thấy tại http://mekong-environmental-symposium-2013.org/

 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.