Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Dự án hợp tác WISDOM tham gia cuộc họp WTZ giữa MOST và BMBF

Ngày 09 Tháng 10 dự án hợp tác WISDOM tham gia vào cuộc đàm phán WTZ (hợp tác kinh tế và công nghệ) giữa phía Việt Nam là Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) và phía Đức là Bộ Giáo dục và Nghiên cứu (BMBF). Dự án đã có cơ hội để trình bày trong mười phút, nhấn mạnh đến vấn đề biến đổi khí hậu liên quan đến các khía cạnh của WISDOM và đề ra các hoạt động cho giai đoạn hai. Trong quá trình đàm phán WTZ, năm Việt Đức-2010 tới đây đã được nhấn mạnh nhiều lần. Thông tin về các nguồn tài trợ cho các hoạt động nhỏ trong dịp này có thể được tìm thấy trên trang web của BMBF và IB.

 

 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.