Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

DLR / Đại học Würzburg huấn luyện kỹ thuật tại Hà Nội

DLR và Đại học Würzburg cùng tiến hành đào tạo tại Hà Nội từ ngày 23 đến 25 tháng 9. Chương trình bao gồm các chủ đề chung về OGC và tiêu chuẩn ISO cũng như các sản phẩm đặc biệt trên hệ thống thông tin của WISDOM. Trong ba ngày người tham gia có thể kiểm nghiệm tất cả những gì họ học được trong một số bài tập trong phạm vi dự án WISDOM.

 

Sau phần giới thiệu về dự án WISDOM, những người tham dự khoá huấn luyện đã được giới thiệu tổng quát về các dịch vụ OGC và tiêu chuẩn ISO liên quan đến dữ liệu không gian.

 

Các chuẩn dữ liệu của WISDOM đã được thảo luận về mặt lý thuyết và kiểm nghiệm qua thực hành, ví dụ như bài tập tích hợp dữ liệu vào hệ thống quản lý dữ liệu WISDOM cho tất cả mọi thành viên tham dự.

 

Sau khoá huấn luyện, tất cả thành viên có thể cung cấp thông tin phản hồi về đào tạo và kiểm tra kiến thức của họ vừa tiếp thu được trong một bài kiểm tra nhỏ.

 

 

 

 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.