Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

DLR cài đặt phiên bản thử nghiệm đầu tiên của WISDOM tại SIWRR và ĐH Cần Thơ

Trong những tuần cuối của tháng mười hai, các chuyên gia CNTT của DLR cài đặt phiên bản thử nghiệm đầu tiên của hệ thống thông tin tại Viện Khoa Học Thủy Lợi Miền Nam tại TP HCM, cũng như tại Đại học Cần Thơ ở Đồng bằng sông Cửu Long. Việc cài đặt bản thử nghiệm được kèm với đào tạo. Mục đích của việc cài đặt này trước hết là thúc đẩy chia sẻ dữ liệu và chuyển giao công nghệ, phân tích những thách thức tại Việt Nam, và lợi nhuận bên trong cho sự phát triển hơn nữa của ngành CNTT. Mẫu thử nghiệm sẽ được phát triển thêm các chức năng đầy đủ cho hệ thống thông tin trong giai đoạn B của dự án WISDOM, hy vọng bắt đầu vào mùa thu năm 2010. Thách thức cần phải vượt qua ở Việt Nam bao gồm: cải thiện cơ sở hạ tầng phần cứng, nâng cao năng lực kỹ thuật địa phương, và an ninh mạng để bảo vệ hệ thống khỏi virus và các cuộc tấn công khác. Chào mừng Florian.

 

 

 

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.