Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Các tin mới nhất của dự án WISDOM

Quản lý tổng hợp lưu vực sông đóng một vai trò rất quan trọng trong việc phát triển bền vững, đặc biệt là sự duy trì và phân tích các nguồn nước. Mục tiêu của dự án WISDOM là thiết kế và xây dựng một hệ thống thông tin cho Đồng bằng sông Cửu long. Hệ thống thông tin từ các lĩnh vực thủy văn, xã hội, công nghệ thông tin và quan sát trái đất. Tổng hợp các dữ liệu cho phép người sử dụng sau cùng của hệ thống thông tin sẽ thiết kế các phân tích trên những câu hỏi rất chuyên biệt. Hệ thống này sẽ cung cấp cho người sử dụng một công cụ hỗ trợ các hoạt động quy hoạch vùng.

Quản lý tổng hợp lưu vực sông đóng một vai trò rất quan trọng trong việc phát triển bền vững, đặc biệt sự duy trì và phân tích các nguồn nước. Mục tiêu của dự án WISDOM là thiết kế và xây dựng một hệ thống thông tin cho Đồng bằng sông Cửu long. Hệ thống thông tin từ các lĩnh vực thủy văn, xã hội, công nghệ thông tin và quan sát trái đất. Tổng hợp các dữ liệu cho phép người sử dụng sau cùng hệ thống thông tin sẽ thiết kế các phân tích trên những câu hỏi rất đặc biệt. Hệ thống này sẽ cung cấp cho người sử dụng một công cụ hỗ trợ các hoạt động quy hoạch vùng.

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.