Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

UNU-EHS - Đại học Liên hiệp quốc – Viện nghiên cứu Môi trường và An toàn con người

UNU-EHS nghiên cứu các mối đe dọa đến con người trên khía cạnh suy thoái môi trường, sử dụng đất không bền vững, và các rủi ro do con người gây ra cũng như các thiên tai. Các nghiên cứu của UNU-EHS tập trung vào xác định và đánh giá tổn thương, khả năng đối phó của xã hội khi gặp phải các rủi ro do con người gây ra và các thiên tai do thay đổi về môi trường. Trong ngữ cảnh này, việc phát triển các chỉ thị tổn thương và các tiêu chí đo lường tổn thương cũng như phát triển các kỹ thuật tích hợp thông tin trong quản lý rủi ro là một phần của các hoạt động nghiên cứu và phát triển của UNU-EHS. UNU-EHS còn hỗ trợ các nhà chính sách và ra quyết định qua các nghiên cứu và thông tin chính thức.

 

UNU-EHS liên quan đến bốn nội dung công việc sau đây:

  1. Chịu trách nhiệm chung cho chương trình nghiên cứu sinh tiến sĩ
  2. Nghiên cứu thực tế đánh giá tổn thương của cộng đồng trong các rủi ro tức thời (lũ lụt) hoặc các rủi ro xảy ra chậm như khô hạn, xâm nhập mặn.
  3. Nghiên cứu thực tế về ô nhiễm các chất bảo vệ mùa màng và mô hình lan truyền nước bề mặt.
  4. Đóng góp xây dựng năng lực hoạt động phát triển.
Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.