Thứ sáu 31/10/2014
Cỡ chữ: [-] Văn bản [+]

Theo dõi lũ lụt bằng cách sử dụng ảnh MODIS 250m

Một loạt các cơn bão nhiệt đới và mưa gió nặng kết hợp đã làm cho năm 2011 là mùa lũ tồi tệ nhất trên hạ lưu sông Mekong trong một thập kỷ qua. Các hình ảnh sau đây so sánh lũ lụt dọc theo sông Mekong vào ngày 16 tháng 10, ngày 23 tháng 10, và 01 tháng 11 năm 2011.

Sử dụng ảnh có độ phân giải trung bình Spectroradiometer (MODIS) trên vệ tinh Aqua và Terra, hình ảnh được xử lý bằng cách sử dụng hệ thống xử lý Inversion Modular (MIP) được thực hiện bởi EOMAP.

 

 

Hình 1 - Độ đục NTU từ ảnh MODIS

 

 

Tích hợp ảnh vệ tinh độ phân giải cao

Đối với việc giám sát các thành phần nước ở đồng bằng sông Cửu Long, ảnh có độ phân giải cao đã được sử dụng. Hình 2 mô tả tổng vật chất lơ lửng (TSM) - tương ứng "độ đục" - dựa trên ảnh SPOT5 chụp 17/02/2009, 03:05:33 (UTC) với độ phân giải 10m. Hai subsets với thông tin chi tiết hiển thị trầm tích động ở cửa sông Mekong được hiển thị trên bên phải.

Phương pháp: Đối với việc xử lý dữ liệu và sản phẩm,  Inversion Modular và hệ thống xử lý (MIP) được sử dụng. Nó là một công cụ phát triển và xử lý được thiết kế cho việc phân tích các thông số thủy sinh học từ dữ liệu viễn thám đa phổ và siêu phổ. Cấu ​​trúc của chương trình bao gồm các thuật toán tổng quát có thể chuyển giao dựa trên quy trình vật lý đảo ngược để phân tích các thông số sinh học từ tín hiệu cảm biến. Các thông số ngược bao gồm các thành phần của không khí, nồng độ cũng như thành phần của nước, và đặc điểm phản xạ của chất nền trong vùng nước cạn.

Hình 2- Độ đục [NTU] từ ảnh SPOT5

Bản quyền © 2010 Bản quyền thuộc Trung tâm Không gian Đức (DLR). Đã đăng ký.